You are here

Matteo Paganelli Unsplash
11/03/2016 to 15/12/2017

Oplossingsgericht werken biedt zoveel meer mogelijkheden dan one-on-one coaching. De principes en technieken worden ook gehanteerd om de gesprekken en processen binnen organisaties aangenamer, vlotter en doelgerichter te laten verlopen.

Tijdens  de SF-Toepassingsdagen richten we ons telkens op één organisatietoepassing van het Oplossingsgerichte model. Je leert er specifieke tools hanteren en er is ruimte om concrete cases te bespreken. En het is een ideale gelegenheid om je netwerk van sf collega's uit te breiden.

SFTD-10. Team strategie meetings: 15 september 2017

Niemand zal ontkennen dat het goed is om een doel voor ogen te hebben. Een strategisch plan is essentieel om als organisatie ergens te geraken. Anderzijds worden we geconfronteerd met zoveel verandering dat het plan een dag na de strategische meeting bij wijze van spreken al aan herziening toe is. “No plan survives contact with reality.” De nood aan een duidelijke richting  staat op gespannen voet met de nood aan flexibiliteit. Oplossingsgerichte strategische meetings gaan op beide noden in. We starten met het verkennen van de gewenste toekomst. Eerder dan doelen en paden te identificeren naar die gewenste toekomst, werken we met wat John Brooker “enabling factors” noemt: werkpunten die ons helpen om de gewenste situatie te bereiken. Hiermee wordt de nood aan richting verzoend met de nood aan flexibiliteit. 

Oplossingsgerichte strategische meetings bieden ook een antwoord op een ander klassiek probleem met strategische plannen: hoe goed een oplossing er op de vergadertafel ook uitziet, het is vaak erg lastig om anderen mee te krijgen in het plan.

Binnen de Oplossingsgerichte aanpak laten we de strategie op een participatieve manier tot stand komen en stimuleren we ieders betrokkenheid.

Op het einde van deze dag 

 • heb je inzicht in de oplossingsgerichte methode en hoe deze verandering met strategie verzoent;
 • heb je een zicht op de belangrijkste stappen in strategie-ontwikkeling;
 • heb je facilitatie-technieken ervaren om in groep tot een nieuwe strategie te komen.

 

SFTD-11. Rekrutering en selectie: 20 oktober 2017

Recrutering en selectie is al jaren een goed uitgebouwde industrie. Lange en ingewikkelde selectieprocedures met assessments allerhande – die vaak uitbesteed worden - zijn er voorbeelden van. Dit betekent noodgedwongen een hoge kost voor de organisatie en een energieverslindend verhaal voor de kandidaat. Wat als we het eens over een andere boeg gooien? Wat als we kandidaten meenemen in waarachtige en open gesprekken waarin ze vooral zichzelf mogen zijn en zich sterk mogen voelen in plaats van bedreigd? Zou de kans dan niet groter zijn dat we de persoon achter de kandidaat echt leren kennen? Tijdens deze workshop delen we anekdotes over sollicitatiegesprekken en verkennen we samen hoe oplossingsgericht selecteren werkt en wat er de voordelen van zijn.

Aan het einde van deze dag:

 • heb je inzicht in hoe je op een oplossingsgerichte manier recrutering en selectie aanpakt;
 • heb je ervaren welke positieve effecten deze aanpak heeft;
 • heb je geoefend en elkaar gecoacht in oplossingsgerichte selectiegesprekken;
 • en heb je zicht op hoe jij op een oplossingsgerichte manier van start kan gaan met recrutering en selectie.

Praktisch: Breng je eigen CV mee naar de workshop. Zo kunnen we er tijdens de dag concreet mee aan de slag gaan.

 

SFTD-12. Samenwerking bevorderen: 15 dec 2017

Samenwerken is niet makkelijk. Er zijn heel vaak redenen tot wrevel of conflict. We hebben andere standpunten, ritmes, waarden, manieren van werken… Desondanks weten we ook heel goed hoe we kunnen samenwerken. We doen het immers voortdurend!  Niemand doet veel in zijn eentje en we zijn veel meer op elkaar aangewezen en met elkaar verbonden dan dat we beseffen. 

In deze workshop gaan we in kaart brengen wat we weten en wat werkt om goed samen te werken. Met deze kennis en inspiratie zullen we nog bewuster en vaardiger kunnen werken aan coöperatie binnen onze organisaties. Ben Furman is een oplossingsgerichte psychiater en consultant en kwam tot 6 essentiële vaardigheden voor samenwerking. Deze bieden nog een extraatje aan deze dag en zullen je inspireren om aan je eigen samenwerkingsvaardigheden een oplossingsgerichte twist te geven.  

Aan het einde van deze dag:

 • Ben je  wellicht milder gestemd tav moeilijke samenwerkingen;
 • heb je zicht op wat je kan doen om moeilijke samenwerkingen makkelijker te maken,
 • kreeg je een aantal tools voor goede samenwerking en heb je deze in de praktijk uitgetest met de andere deelnemers.

2018

SFTD-13. Feedback geven en ontvangen: 23 februari 2017

De doelstelling van functionerings- en evaluatiegesprekken is om de prestaties van medewerkers te verbeteren en hun werktevredenheid te verhogen.

In de praktijk zien we jammer genoeg vaak het tegenovergestelde gebeuren: de gesprekken werken eerder demotiverend en verlagen het engagement. De medewerkers kijken ertegenop en zijn zich na afloop vooral bewust van wat ze niet goed doen. Ze voelen zich niet gewaardeerd. Leidinggevenden voelen zich gefrustreerd omdat hun goed bedoelde advies niet aanvaard wordt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer en meer organisaties hier ernstige vragen bij stellen.

Toch zijn er organisaties waar leidinggevenden én medewerkers uitkijken naar deze gesprekken. Oplossingsgerichte functionerings- en evaluatiegesprekken wenden de blik naar de toekomst en putten voor de verdere ontwikkeling van de collega zowel uit de successen als moeilijkheden van het afgelopen jaar. Het zijn gesprekken die wel leiden tot betere prestaties en een hogere jobsatisfactie.

 Aan het einde van deze dag:

 • heb je ervaren hoe je op een toekomstgerichte manier feedback kan geven;
 • weet je hoe je nuttig en makkelijker kan spreken over moeilijkheden en mislukkingen;
 • en heb je zicht op hoe jij van start kan gaan met oplossingsgerichte functionerings- en evaluatiegesprekken.

Praktisch: deelnemers ontvangen ons nieuwe handboekje “The art of giving feedback” 

 

SFTD-14. Zelfsturende teams: 13 mei 2016

‘Holacracy ‘ van Brian Robertson en Tom Thomison en ‘Reinventing Organisations’ van Frederic Laloux hebben het principe van zelfsturende teams hoog op de agenda geplaatst. Zelfsturende teams beslissen zelf over hoe ze op de best mogelijke manier hun verantwoordelijkheden opnemen, wie welke taken uitvoert, wat de beste planning is… Een van de doelen hierbij is dat medewerkers een hogere betrokkenheid vertonen bij het werk en dat de troeven van iedereen in het team maximaal aan bod kunnen komen. Oplossingsgerichte conversatietechnieken en interactievaardigheden kunnen deze samenwerking aanzienlijk vergemakkelijken. Tijdens deze workshop verkennen we op een oplossingsgerichte manier de basisprincipes van zelfsturende teams en toetsen we die aan de ervaringen van de deelnemers. Samen bedenken we mogelijkheden en strategieën om met zelfsturende teams of aspecten ervan aan de slag te gaan in organisaties.

 Aan het einde van deze dag:

 • heb je inzicht in de principes van zelfsturende teams en wat er nodig is om deze optimaal te laten werken;
 • heb je ervaren wat de voordelen zijn van zelfsturende teams;
 • heb je oplossingsgericht samengewerkt met andere experten; 
 • en heb je een zicht op hoe jij van start zou kunnen gaan met zelfsturende teams in je organisatie of als coach/consultant.

 

3. Veerkrachtige organisatie/ preventie van burnout: 24 juni 2016

Burnout en preventie van burnout zijn hot topics geworden. We lijken wel dolgedraaid, gevangen in de ratrace van presteren, groeien en voortdurend online zijn. De vraag die op onze lippen ligt en die we ons tijdens deze dag NIET gaan stellen is hoe het zover is kunnen komen, wat de symptomen zijn van burnout, wie verantwoordelijk is of wat er mis is aan de tijdsgeest. De vraag die we ons WEL willen stellen is: hoe ziet een veerkrachtige organisatie eruit?  Hoe kunnen wijzelf en onze organisaties gezonder functioneren? Welke interacties bevorderen het welzijn? Laat ons vooruit kijken naar die gewenste bestemming. 

We presenteren een case van een organisatie waar weaan de slag zijn gegaan om het discours van burnout om te draaien naar een discours over veerkracht en welzijn. Op een zeer interactieve manier willen we je inspireren en samen expertise delen rond dit thema. 

Aan het einde van deze dag:

 • heb je je samen met anderen verdiept in mogelijke oplossingen van het actuele vraagstuk van burnout;
 • heb je kennis gemaakt met een oplossingsgerichte aanpak ter preventie van burnout op organisatieniveau;
 • heb je elkaar gecoacht rond work life/ balance;
 • heb je een paar ideeën over hoe je oplossingsgericht kan werken aan een veerkrachtige organisatie.

 

4. Time management op jouw maat: 16 sept 2016

Over time management zijn al veel interessante en dikke boeken geschreven. Als je alle regels en adviezen wil toepassen of  tools wil gebruiken die worden aangereikt, leidt dit vaak tot frustratie. Erger nog het risico bestaat dat je het helemaal opgeeft. De tijd zal altijd iets vluchtig zijn en om meer ruimte voor jezelf te creëren, is het belangrijk om te starten bij je eigen specifieke noden en wensen. Tijdens deze workshop onderzoeken we dan ook op een oplossingsgerichte manier wat voor jou belangrijk is. Wat lukt er al goed in hoe jij met je tijd omgaat en hoe kan je daar meer van doen? Wat wil jij graag veranderen? Welke sterktes gaan je helpen om vooruitgang te boeken? En wat zijn nuttige stappen die jij alvast morgen kan nemen? Zo maken we time management behapbaar voor jezelf, maar ook voor de mensen die je hierin wil ondersteunen.

Aan het einde van deze dag: 

 • heb je inzicht in tijdsvreters en hoe je er mee om kan gaan;
 • heb je elkaar gecoacht rond time management;
 • Heb je ervaren wat time management voor jou kan betekenen, wat werkt voor jou;
 • heb je drie realistische verbeterpunten voor jezelf geformuleerd waar je concreet mee aan de slag kan gaan;
 • en voel je je opgelucht en tevreden omdat time management plots hanteerbaar wordt.

 

5. Het nieuwe leiderschap: 28 oktober 2016

Deze dag is een ontdekkingstocht naar hoe je als inspirerende leider mensen in beweging brengt, zowel in als buiten je organisatie. De oude beheersmatige modellen van leiderschap zijn  passé en ontoereikend voor de organisaties van vandaag. Daar zijn de kreten veeleer zelfsturing, talenten, lean en agile werken. Alles verandert immers voortdurend, hiërarchieën staan snelheid en ondernemerschap in de weg. 

In deze workshop experimenteren we op een interactieve manier met enkele basisprincipes die beschreven staan in het boek van Mark McKergow en Helen Bailey: “Host leadership, six new roles of engagement”. We leren hoe we door minder te controleren  en meer vertrouwen te geven ook het beste te zien krijgen van de mensen in onze organisaties.

Aan het einde van deze dag:

 • heb je elkaar oplossingsgericht gecoacht rond je eigen leiderschap;
 • zie je weer scherper wanneer mensen in beweging komen en blijven;
 • heb je nieuwe en frisse inzichten over het nieuwe leiderschap voor je organisatie;
 • heb je op een oplossingsgerichte manier samengewerkt met andere experten.

 

6. Verandermanagement: 9 december 2016

Verandering is onvermijdelijk. Organisaties passen zich continu aan aan de veranderende context om te kunnen overleven. Anderzijds leidt verandering vaak tot frustratie en weerstand. Binnen het oplossingsgerichte paradigma gaan we er voorzichtig mee om. We richten ons vooral op de goede ideeën en evoluties die al plaatsvinden in de veranderbeweging en bouwen daar op verder. We creëren nog meer eigenaarschap voor de gewenste toekomst en we mobiliseren zoveel mogelijk mensen om op hun beste manier stappen te zetten in de richting van de gewenste situatie. Mooi verpakte ideeën rond organisatieverandering kunnen inspireren, maar slaan niet aan wanneer ze van boven- of buitenaf ingevoerd worden. Het is veel eenvoudiger om de verandering te versterken die reeds plaatsvindt en de mensen de ruimte te geven om de gewenste veranderingen mee vorm te geven.

 Tijdens deze dag: 

 maak je kennis met de “User’s guide to the future” van Mark McKergow;

 • bespreken we best practices op het vlak van verandermanagment;
 • onderzoeken we hoe jij een katalysator van verandering kan zijn binnen je organisatie;
 • laten we ons inspireren door het 7E model om verandering te vergemakkelijken.

 

2017

 

7. Loopbaanbegeleiding: 3 feb 2017

Mensen zijn voortdurend in beweging en een beroepsleven is één lange tocht vol avontuur en verrassingen. Het is onmogelijk om dit pad helemaal uit te stippelen. Het verloopt dynamisch als een organische resultante van goede timing, activiteiten, opportuniteiten en connecties. 

Wie ergens vastzit of niet gelukkig is kan een beroep doen op loopbaanbegeleiding. Deze kan intern of extern in de organisatie plaats vinden en helpt je om te exploreren hoe je ‘beste plek’ eruit ziet, hoe je daar op de beste manier kan naar zoeken. Het gaat lang niet alleen over wat je precies wil doen, maar ook over je waardes, je drive, met wie je wil werken, voor welk doel, op welke plek, onder welke omstandigheden. Context is daarbij vaak even belangrijk als jobinhoud. Het gaat over wat er op dit moment in je leven voor gaat zorgen dat deze job bij je past. 

De oplossingsgerichte manier van loopbaanbegeleiding brengt de klant nog meer in de “driver’s-seat”, zodat hij zijn eigen oplossingen en oplossingsstrategieën ontdekt en kan gebruiken, zijn keuzes nog kan verbreden zodat hij zich nog meer gemotiveerd en zelfzeker voelt.  Samen navigeren we door het landschap van successen en mogelijkheden en zoeken we naar realiseerbare stappen, naar de beste fit, namelijk deze die op dit moment het meeste garantie biedt op voldoening en ontplooiing. 

Aan het einde van deze dag:

 • begrijp je beter wat “Oplossingsgerichte loopbaanbegeleiding” is;
 • heb je uitgewisseld over de bekende uitdagingen bij loopbaanbegeleiding;
 • heb je inhoudelijk geleerd van elkaar: wat werkt goed en wat niet in loopbaanbegeleiding;
 • heb je kennis gemaakt met een aantal ‘micro-tools’ voor loopbaanbegeleiding,
 • heb je oplossingsgericht samengewerkt met andere experten.

 

8. Bemiddelende gesprekken: 24 maart 2017

Conflicten leggen een zware last op de betrokkenen en stralen ook af op de omgeving. Mensen gaan elkaar ontvluchten en hun werk en welzijn lijdt eronder. Bovendien hebben ze vaak de neiging om de confrontatie uit de weg te gaan en medestanders te zoeken. Het vergt moed en vaardigheid om mensen met een conflict constructief met elkaar te laten praten. De oplossingsgerichte vaardigheden geven je het vertrouwen om zo’n gesprek aan te gaan als bemiddelaar. De betrokkenen krijgen een beter zicht op elkaars wensen en noden. We richten de aandacht op wat beide verbindt, waar ze naar uitkijken, wat ze van elkaar verwachten en wat helpt om samen tot een oplossing te komen.

Op het einde van de dag

 • Heb je kennis gemaakt met oplossingsgerichte bemiddelingstechnieken;
 • Heb je een oplossingsgericht bemiddelingsgesprek gevoerd;
 • En ben je gesterkt om moeilijke gesprekken aan te vatten.

 

9. Oplossingsgericht vergaderen: 19 mei 2017

Het aantal uren dat in organisaties geïnvesteerd wordt in vergaderingen is niet te schatten. Het vertegenwoordigt niet alleen een hoge kost, maar het leidt vaak ook tot ergernissen omdat mensen het gevoel hebben dat het ‘echte werk’ blijft liggen. De centrale vraag van deze workshop is:  ‘Hoe dragen we er zorg voor dat vergaderingen nuttig en stimulerend zijn?’.  We zoomen in op diverse deelaspecten zoals: Wie nodig je uit voor een vergadering en hoe betrek je alle aanwezigen bij de vergadering? Hoe blijf je waakzaam over het goede verloop van een vergadering? Hoe houd je vergaderingen aangenaam en kort? Hoe bevorder je de constructieve dialoog? Hoe zorg je voor een duidelijk resultaat aan het einde van de vergadering? En hoe kan je je vergaderskills continu evalueren en verbeteren?

Aan het einde van deze dag: 

 • heb je inzicht in de principes van oplossingsgericht vergaderen;
 • heb je oplossingsgericht samengewerkt met andere experten;
 • heb je ervaren wat de positieve effecten zijn van een oplossingsgerichte vergadering;
 • en heb je zicht op hoe jij van start kan gaan met oplossingsgericht vergaderen in je organisatie of als coach/consultant.

 

 

Trainers
Liselotte Baeijaert, Chris Aertsen & Anton Stellamans

Deze dagen worden gehost door Liselotte Baeijaert, Chris Aertsen en Anton Stellamans. Ze hebben een brede ervaring op het vlak van de toepassing van SF binnen organisaties. Meer info over hen vind je hier. Op sommige dagen nodigen we ook gasttrainers uit.

Voor wie?

Leidinggevenden, coaches, docenten, loopbaanbegeleiders en HR consultants. Je hoeft geen voorkennis te hebben over SF. Interesse is voldoende.

Om het leren te bevorderen werken we met een groep van minimum 8 en maximum 20 personen.

Timing: Ontvangst vanaf 9u. Start om 9:30 tot 17u.

Lokatie: Ilfaro, Prosperdreef 1, Heverlee

Prijs per dag:
For profit: 250€ (ex 21% BTW)
Non profit: 200€ (ex 21% BTW)
Incl. vegetarische lunch en cursusmateriaal

Je inschrijving is definitief na betaling. 

Annulatie kan tot 1 maand voor de cursus zonder kosten. Bij een annulatie in de laatste maand voor het begin van de cursus bezorgen we 50% van het inschrijvingsgeld terug of kan u zorgen voor een vervanger. 

In geval van overmacht kan de cursus uitzonderlijk worden afgelast of uitgesteld. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.