You are here

Liselotte Baeijaert - partner

Het is altijd mijn droom geweest om arts te worden in vreemde landen. Toch kwam ik op een ander pad dank zij de mensen die ik tegenkwam in mijn leven. Mijn drive om betekenisvol bij te dragen en om steeds met nieuwe ogen te blijven kijken en te leren is evenwel gebleven. Na mijn eerste job als docent aan de Feng Chia univ. in Taiwan (’87-88) mocht ik de 10 volgende jaren een aantal grote bedrijven (Allianz (toen Assubel), ING) van binnen leren kennen als organisator van trainingen, en facilitator van groepsprocessen. Die ervaring helpt mij nog steeds om de dynamiek in organisaties beter te begrijpen en op een pragmatische en concrete manier te benaderen. Ik word warm van coaching en procesgerichte veranderingen, omdat mensen dan echt betrokken worden, échte verandering ervaren en in de driving seat gaan zitten. Ik hou erg veel van de kracht van Solution Focus en ben zoveel mensen dankbaar die mij hierin blijven inspireren. Ik zit momenteel in de board van SFIO (Solution Focus in Organisations) en heb samen met Anton Stellamans in 2007 Ilfaro opgericht. In 2009 hebben we een boek geschreven over veerkracht (Vergroot de veerkracht in jezelf en je team). Ik ben enorm blij met de groei van Ilfaro en de projecten die we mogen ter harte nemen.  

English

Anton Stellamans coach trainer
Anton Stellamans - partner

Sinds 2006 combineer de praktijk van het oplossingsgericht werken met individuen en teams met de studie van haar grondslagen. Helemaal gelukkig wordt ik als ik beide kan combineren in trainingen en lezingen. Ilfaro is als een vrijhaven waar ik mij professioneel kan bezig houden met alles wat me boeit. Het biedt me de mogelijkheid om anderen te helpen om uitwegen te vinden voor complexe probleme en laat me ook toe om grondig te kunnen nadenken over de ethiek én de pragmatiek van coaching. Ik vind het heerlijk om over deze thema’s uit te wisselen met mijn collega’s op Ilfaro, maar ook binnen internationale netwerken als SFiO, SOLWorld en EBTA. Ik ben nog steeds erg tevreden met mijn studies filosofie en geschiedenis (KULeuven) en dankbaar dat ik het oplossingsgerichte gedachtengoed heb kunnen eigen maken tijdens de vierjarige opleiding aan het Korzybski Instituut. Sindsdien volgde ik vele opleidingen in management, coaching, training en mediation.

English

Chris Aertsen - partner

Chris (°65) is een oplossingsgerichte coach en consultant: Chris studeerde communicatiewetenschappen en bedrijfskunde en heeft een achtergrond in marketing communicatie. Zij startte haar loopbaan als account manager in diverse communicatiebureaus. Van 2000 tot 2011 was zij Managing Partner bij Change Designers, een 15-koppig communicatiebureau, een expert in maatschappelijke verandering. Zij was er verantwoordelijk voor strategie, teammanagement en externe relaties. Sinds een paar jaar is zij in de ban van het oplossingsgericht coachen en een groot pleitbezorger van co-creatief leiderschap. Deze passies kan ik ze als organisatiecoach en consultant een prominente plaats geven.

Organisaties gidsen met een heldere blik: Chris brengt steeds het overzicht in de complexiteit. De vraag wordt geanalyseerd, de veranderwens geconcretiseerd en de benodigde kennis, inzichten en aanpak worden op tafel gelegd. Daarnaast zorgt zij voor draagvlak tussen alle mensen die bij het project betrokken zijn.

Open, betrokken en resultaatgedreven: Chris bloeit open wanneer mensen of organisaties haar aanspreken om veranderingsprocessen in goede banen te leiden. Haar sleutels tot succes: een open vizier en betrokkenheid.

Contact: chris.aertsen(at)ilfaro.be

Lily Deforce (partner)

Lily Deforce  (°1965) is een oplossingsgerichte facilitator en coach. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring,  zowel in profit als non-profit organisaties. Ze vervulde diverse leidinggevende functies in een multinationale, KMO, academische en NGO werkcontext (EU, VS, Japan) waar ze diverse kleinschalige maar ook grote veranderingsprocessen (oa fusies) geleid heeft. Ze heeft tal van leidinggevenden en managers gecoacht.  Kernwoorden zijn: verbindend leiderschap, duurzame ontwikkeling, empowerment van individuen en teams, crisis management, good governance, corporate communicatie. 

Petra Müller Demary

Petra is an Accredited Senior Coach (IIC & M – International Institute of Coaching and Mentoring), a Professional Certified Coach (ICF- international Coach Federation) and founder of SolutionSurfers Romania. She is originally from Germany (Köln) and has lived in Romania since 1995. Petra has more than 25 years of experience in the field of Human Resourses and Management Development.

Today she works as an Executive Coach, Team Coach and Business Consultant in various European countries. After several years in an international company she continued her career as an independent consultant and supported the development of her clients with various projects building up her reputation as one of the leading Coaches and Systemic Business Consultants in Romania. Her clients appreciate her rich professional experience combined with a fresh, creative approach, which encourages them to think out of the box and to develop surprising solutions.

Her working experience includes:

 • Several years in the HR department of Henkel an international company based in Germany
 • Since 1995 independent consultant (assessment, management audit, management development
 • Since 2007 Executive Coach for TGCP international www.sprengcoaching.com
 • Since 2011 Coaching Partnership – Co-founder www.coaching-partnership.ro

Petra’s clients have included:

ABB Romania and Bulgaria, Baumax, BCR, Boehringer Ingelheim, Cosmote, Danone, ING, Ipsos Integrative Systems, Meteo, Metro Group, Milupa, New Holland Romania, News Outdoor, Orange, Otto International, Raiffeisen, Real Hypermarket, Roche, Sandoz, Selgros, Unilever, Vodafone.

Annie Bordeleau

Annie Bordeleau (Canada), has been working as a Communication Skills Coach, Facilitator and Trainer for more than 20 years and specializes in enhancing the efficiency of communication processes in international companies.

As an Intercultural Trainer and Solution-Focused Coach, her approach is lean and very closely adapted to her client’s reality. She takes the time with her clients to step away from the rush of things and solely focus on the changes that they want to notice happening.

Annie’s core skills lie in conflict management, team building and solution-focused coaching. She is currently fascinated with:

 • Questions, their qualities and how to lead with them
 • How to tailor messages to the receiver
 • How to mediate conflicts by focusing on what works

She works in English, French, German and Spanish

John Brooker

John Brooker is a professional meeting facilitator and innovator, who has worked with teams on a truly international basis across Western and Eastern Europe, Middle East, Africa and Asia. He encourages teams to think innovatively using his own Inn8 and Team Impetus approaches, so that they can achieve difficult targets, tackle complex challenges and maximize major opportunities. He is the author of Innovate to Learn, Don’t Learn to Innovate. The Inn8 Approach detailed in the book is licensed by Unipart  Group for use internally.

John's career commenced with service in the RAF. He joined Visa International in 1985 as an ATM engineer and became a Senior Vice President in 1996. His focus in his time at Visa was on innovation and transformation. He established Yes! And in 2001. John has an MBA (Open) and was a highly Regarded tutor on the Open University MBA Programme, "Creativity, Innovation and Change" for 14 years.

 John is President of the international association Solution Focus in Organisations.

 Contact: John.Brooker(at)ilfaro.be

Hannelore Volckaert

Hannelore (°73, MA pedagogische wetenschappen - orthopedagogiek, Oplossingsgerichte therapie) heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van jongeren en volwassenen, zowel binnen de (jeugd-)hulpverlening als het onderwijs. Het helpen initiëren van constructieve veranderingsprocessen bij groepen, teams, gezinnen en individuen en dit vanuit verschillenden rollen (als coördinator, als coach, begeleider of als therapeut) is haar grote passie. Oplossingsgericht werken sluit hierbij naadloos aan op haar persoonlijkheid.

Contact: Hannelore.Volckaert(at)ilfaro.be

VERONIQUE PHILIPS

Véronique Philips (°71) is oplossingsgerichte coach, counselor en trainer uit Brussel. Zij begeleidt individuen, groepen en teams naar een grotere veerkracht bij het maken van keuzes en het omgaan met verandering. Zij heeft 19 jaar ervaring in het coördineren en managen van Vlaamse, Belgische en Europese projecten voor diverse sociaal-culturele organisaties en stichtingen. Zij deed er ervaring op rond thema’s als: interculturele relaties, diversiteit, toegankelijkheid jeugdwerk, beleidsparticipatie etnisch-culturele minderheden, onderwijsloopbaanbegeleiding voor nieuwkomers. Zij studeerde Oost-Europese Talen en Culturen (KUL) en volgde meerdere coachopleidingen (Solution Focus, Ontwikkelingsgericht coachen). Zij volgt momenteel de 4-jarige opleiding Oplossingsgerichte Therapie aan het Korzybski Instituut te Brugge. 

Contact: Veronique.philips(at)ilfaro.be

Sofie Hendrikx

Sofie Hendrikx (°77) is geboeid door mensen, hoe ze leven, wat hen beweegt, hoe ze met elkaar communiceren en hoe ze in hun kracht komen. De eerste 10 jaren van haar carrière bracht ze door in de communicatiesector. Hier vervulde ze tal van leidinggevende functies en leerde ze zelf teams coachen en begeleiden. Bij Z33, huis voor actuele kunst, ontfermde ze zich enkele jaren over het project ‘Kunst in de Open Ruimte’. Samen met kunstenaars, beleidsmakers en inwoners ging ze op zoek naar de betekenis van publieke ruimte, creëerde ze verhalen, en legde ze de dieperliggende betekenis en dynamiek van plekken bloot. Sinds 2015 is Sofie aan de slag als procesbegeleider en coach bij Kessels & Smit. Ze ondersteunt individuen, organisaties, bedrijven en de overheid bij hun leer- en ontwikkelvraagstukken. De rode draad doorheen haar werk is vanuit nieuwsgierigheid met mildheid en aandacht kijken naar wat aanwezig is, om van daaruit op een oplossingsgerichte manier beweging te creëren.

Hanne Beirens
Hanne Beirens

Hanne is reeds 15 jaar actief in Europese beleidsondersteuning via posities in consultancy, de universiteit en een denktank. Als leidinggevende en coach streeft ze er steeds naar om haar teams met energie, gedrevenheid en de juiste skills opdrachten te laten binnenhalen en succesvol af te ronden.

Zo ontwikkelde ze expertise in:

 • het veerkrachtig maken van teams in business sectoren met grote tijds- en prestatiedruk;
 • het verbinden van individuele ontwikkelingstrajecten met overkoepelende business strategieën;
 • het werken met een variëteit aan persoonlijkheden en kijken hoe ze als een sterk team kunnen samenwerken;
 • het verbeteren van de communicatie in rapportering, klantrelaties, teamcommunicatie, feedback, mailing, etc.
 • het verhogen van de slaagkansen van teams verantwoordelijk voor fondsenwerving, tendering en algemene business development.

Hanne blijft het boeiend vinden om te luisteren naar de dromen en ambities die teams en individuele teamgenoten hebben, en om samen te verkennen wat ze reeds bereikt hebben en welke stappen ondernomen kunnen worden om ze nog dichterbij te brengen.

Els Van den Brempt

Els Van den Brempt heeft bijna 30 jaar ervaring als ondernemer, business developer, trainer en coach. Naast haar masterdiploma toegepaste taalkunde Duits en Russisch volgde en volgt ze diverse opleidingen als NLP, Solution Focus practitioner en mindmapping, ze is Insights Discovery practitioner en stress- en burn-outcoach.
Zelf geeft ze opleidingen in Insights Discovery, train-the-trainer,  tal van communication skills als actief luisteren & communiceren, oplossingsgericht denken & handelen, time management & persoonlijk leiderschap, stress en energy management, coach the coach, zelfverzekerd informeren & presenteren,… Deze trainingen geeft ze zowel in het Nederlands als in het Frans. Als je hoog scoort op de Passie-Enthousiasme-Trots- schaal, ben je blij met je leven en je werk en daar wil Els graag toe bijdragen.

SOPHIE MALARME

Sophie (°70) is an executive and business coach, trainer and consultant. She enriched her MBA academic studies with more than 20 years of experience in Financial and Entrepreneurial sectors. As investor and Board Member, she has been acting as a long term partner alongside entrepreneurs and gained a large experience in strategic analysis, management assessment and business development. Convinced that people development is key in business development, Sophie followed coaching trainings, with a special interest in Solution Focus Coaching  and Team Coaching. Since 2015, Sophie is acting as independent coach and consultant to support business  and people development.

She is coaching individuals, teams and executives to develop leadership, talents and resilience. Since 2004, Sophie has been acting as Independant Board Member in several companies of all sizes, from university spin-off funds to large quoted companies, to support strategy and business development. She is  member of  International Coach Federation (ICF),  SOLWorld, Women on Board and Guberna. Sophie’s clients have included : Sofina, Securex, BNP Paribas Fortis, Creative Wallonia Engine, BuroConcept. She works in French, English and Dutch.

Sieds Rienks

Sieds (1949) is een oplossingsgerichte coach, manager, mediator en consultant. Hij heeft een jarenlange ervaring op directie- en managementniveau in gezondheidszorg, overheid en bedrijfsleven. Als Founding Partner van Masters in Conflict en na 1 januari 2016 ook van Solutionfocus.nl is hij zeer ervaren in management, coaching en bemiddeling. 

Sieds is opgeleid als psycholoog en bedrijfskundige. In de afgelopen tien jaar heeft hij zich door opleidingen in Leuven, Amsterdam en Genk diepgaand bekwaamd in het Oplossingsgericht Werken en de Positieve Psychologie. Kenmerkend voor zijn werkwijze zijn inspirerend leiderschap en begrijpelijk taalgebruik. 

Sieds heeft in de afgelopen jaren zowel in Nederland als België gewerkt. Hij houdt van kortdurende en oplossingsgerichte interventies met optimaal resultaat voor alle betrokkenen.