You are here

Solution focus

In ons werk baseren we ons op de Oplossingsgerichte Methode of Solution Focus. Dit is een effectieve manier van converseren, waarbij de aandacht gaat naar wat gewenst wordt en wat er kan gedaan worden om daar te geraken.

In een oplossingsgericht gesprek;

 • worden problemen daarom vertaald in wensen (i.p.v. problemen),
 • wordt er een concreet beeld geschetst van de gewenste toekomst
 • wordt gekeken naar wat nu al de goede richting uitgaat (i.p.v. belemmeringen)
 • worden mogelijkheden verkend (i.p.v. oorzaken en belemmeringen)
 • en gekeken naar eerste tekenen van vooruitgang (eerder dan een stappenplan).

 

Achtergrond

Deze methode werd sinds de jaren ’80 ontwikkeld binnen de wereld van de psychotherapie door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Luc Isebaert en vele anderen. Al heel snel werd deze praktische gesprekstechniek toegepast op alle contexten waar mensen samen werken aan verandering: management, coaching, bemiddeling, organisatieontwikkeling, enz.

Aan de grondslag van deze methode ligt een nog steeds voortdurend onderzoek naar wat mensen helpt om vooruitgang te maken wanneer ze vastzitten. De oplossingsgerichte methode bestaat uit de beschrijving van interventies die het veranderingsproces bevorderen.

 

Praktijk

Kort gezegd richt de oplossingsgerichte begeleider zich op de volgende punten:

 • Wat wil de cliënt anders?
 • Hoe ziet zijn gewenste toekomst eruit?
 • Wat gaat er al in de goede richting?
 • Over welke troeven beschikt de klant?
 • Wat zijn eerste tekenen die hem gaan zeggen dat de zaken in goede zin evolueren?

 

Technieken

Om deze thema's op een vruchtbare manier bespreekbaar te maken, kan de oplossingsgerichte professional buigen op verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld:

 • platform opbouwen of de veranderwens verduidelijken: problemen in wensen vertalen
 • pre session change vragen: welke gunstige verandering is er al bezig?
 • mirakelvragen: concreet beeld scheppen van de gewenste toekomst
 • schaalvragen: verkennen wat er al is
 • nuttigheidsvragen: checken of het gesprek werkelijk een verschil aan het maken is
 • relationele vragen: perspectieven van betrokkenen binnenbrengen

 

De basisaxioma's

 • Wat niet stuk is, moet je niet proberen te herstellen.
 • Zoek uit wat werkt en doe er meer van.
 • Als iets niet werkt, probeer dan iets anders.
 • De klant is de expert van wat werkt.
 • De klant(engroep) beschikt over de nodige veerkracht om vooruitgang te boeken.
 • Als je snel wil gaan, ga dan traag. 

 

Voodelen van oplossingsgericht werken


Vergelijkende studies binnen de psychotherapie tonen aan dat de oplossingsgerichte methode even effectief is als andere gevestigde methodes. Het grote voordeel van Solution Focus zijn evenwel dat:

 • de resultaten sneller behaald worden;
 • de methode ook succesvol toegepast wordt bij gemandateerde cliënten (zonder hulpvraag);
 • de begeleiding zeer aangenaam is zowel voor de cliënt als voor de coach;
 • er minder gevallen zijn van burn out bij oplossingsgerichte professionals. 

 

Kort en simpel

Wie in contact komt met het oplossingsgerichte model, staat vaak snel versneld van de eenvoud én de werkzaamheid ervan. Het model is snel aan te leren én je kan je leven vullen met het verfijnen van je oplossingsgerichte vaardigheden en het verkennen van de werkingsprincipes. 

 

Meer lezen / FAQ

Wie graag meer wil lezen over deze methode vindt hier een beknopte bibliografie en een nuttige FAQ, opgesteld door onze collega's Kirsten Dierolf, Jenny Clarke en Mark McKergow.