You are here

Natalie Pedigo - Unsplash

Groeien als leidinggevende

Onlangs postte iemand* een foto van mij op facebook met als bijschrift ‘best boss ever’. Toegegeven, dat deed me wat. Alhoewel ik dat ook graag wil relativeren. Ik heb nooit een groot team of grote organisatie geleid. Ik zag mezelf niet als een baas en ik wilde zo zeker niet genoemd worden. Ik voelde me wel heel verantwoordelijk voor het geheel (dat is evident als je als mede-eigenaar zorg moet dragen voor het inkomen van je medewerkers). Ik geloofde heel erg in de complementaire kwaliteiten van de teamleden, ik gaf hen veel vertrouwen en autonomie en ik fungeerde vaak als klankbord. 

Toch denk ik dat ik nu een veel betere leidinggevende zou zijn. Soms bekruipt me de goesting om die rol nog eens op te nemen om er achter te komen of dat ook klopt.

Wat is er nu anders? Op welk vlak ben ik veranderd? 

Ik zie drie belangrijke dingen waarin en waardoor ik gegroeid ben: coachende vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en veelvuldig contact met leidinggevenden en managementteams.

1)    Coachende vaardigheden

Als leidinggevende weet je het niet beter dan je medewerkers. Je bent al lang niet meer diegene die alles uitdenkt en dat dan netjes laat uitvoeren. Je bent net diegene die er in slaagt om kennis, expertise, talenten samen te brengen, om mensen samen te laten werken en het beste uit hen te halen. Als leidinggevende kijk je vooruit, ontwikkel je visie en coach je je mensen in de gewenste richting. 

In zekere zin deed ik dat al in het verleden.  Met mijn huidige coachende vaardigheden zou het vandaag een stuk gemakkelijker zijn. Weten dat je het niet allemaal moet weten en dat je vanuit niet-weten mensen kan laten excelleren: hoe aantrekkelijk kan het zijn? 

2)    Persoonlijke ontwikkeling

Het is goed om jezelf te leren kennen en af en toe in de spiegel te kijken. De diverse workshops rond persoonlijke ontwikkeling, hebben me keer op keer iets gebracht. Niet dat ik daardoor fundamenteel een ander mens ben geworden. Wel heb ik nu een beter zicht op wat ik zelf nodig hebt en hoe ik beter kan samenwerken met anderen. Het verlammende en onverbiddelijke oordeel, zowel dat van wat ikzelf denk over mezelf als wat ik denk dat anderen over me denken, laat ik gemakkelijker voor wat het is. Dat brengt innerlijke rust en balans. Als iets tegenzit laat ik het behoorlijk snel achter me. Het voelt als wijzer worden. En ook al komt dat misschien met de jaren, je kan er actief werk van maken en het ook cultiveren. Ik ben van overtuigd dat leidinggevenden die zichzelf goed kennen, sterker staan en betere relaties uitbouwen met mensen rondom zich.

3)    Leren van en met anderen

‘Wij weten meer dan ik’. Het was ooit de slogan van een netwerkevent van de Vlaamse Verening voor Steden en Gemeenten. Dat is een waarheid als een koe. Hoe alleen voel je je soms aan het hoofd van een organisatie of een team? Hoe verrijkend kan het zijn om met andere leidinggevenden van gedachten te wisselen, zeker als het over zaken gaat die geen rocket science zijn zoals leiderschap, organisatiecultuur, samenwerking, change, talentontwikkeling enz. Mede door de begeleiding van tientallen directie- en managementteams en leidinggevenden heb ik meer over leiderschap geleerd dan uit de vele boeken die ik er over gelezen heb. En heb ik vooral ervaren hoe dankbaar het is om die dingen waar je tegen aanloopt te kunnen bespreken met andere leidinggevenden. Het geeft telkens weer inzicht in de situatie en uitzicht op mogelijke oplossingen.

Daarom denk ik dat ik vandaag een betere leidinggevende zou zijn. Omdat ik mijn coachende vaardigheden getraind heb, mijn zelfkennis is toegenomen en omdat ik overvloedig zou putten uit de rijkdom van uitwisseling met andere leidinggevenden. Dat alles motiveert me om deze zomer een lerend netwerk oplossingsgericht leidinggeven op te starten, samen met Lily Deforce. 

Meer info: https://www.ilfaro.be/nl/lerend-netwerk-oplossingsgericht-leidinggeven

*Het is trouwens dankzij die persoon in kwestie, Hannes Couvreur, dat ik het oplossingsgericht werken en Ilfaro heb leren kennen. Het kan verkeren.