You are here

Intervisies zijn krachtige momenten waarin collega's wijsheid en vraagstukken delen. Dank zij deze reflectiemomenten kan een team groeien in deskundigheid en groeien de teamleden naar elkaar toe. Er ontstaat een klimaat van appreciatie en verbondenheid.   

Wij beschikken over een lange ervaring in het professioneel coachen van teams en medewerkers. Onze coachingtrajcten worden gewaardeerd omdat ze kortdurend zijn (gemiddeld 5 gesprekken), onze coachees helpen om eigen oplossingen te construeren en bij hun talenten te brengen, en blijvende resultaten hebben. We spelen nadrukkelijk in op de kennis, de ervaringen van succes en de talenten van onze coachees. We zetten hun eigen krachten en hulpronnen in om met kleine stapjes naar oplossingen te werken.

We verblijven in een mooi kader, en gaan samen aan de slag met die dingen die er toe doen in het team. We doen o.a. succesanalyses, onderlinge coaching, teamcoaching om te komen tot een gedeelde gewenste toekomst, de kritische succesfactoren, en een goed zicht op alle sterktes, talenten en hulpbronnen in het team.  Maar er is ook tijd om samen te lachen, te oefenen met uitdagende situaties, nieuwe skills te leren die de veerkracht van het team versterken.

U kan ilfaro inzetten voor organisatieontwikkeling rond de menselijke kant. U zal ondervinden dat dank zij een oplossingsgerichte begeleiding de deelnemers op een constructieve en aangename manier samenwerken en veel sneller tot resultaten komen. Er is een grote focus op wat er gewild is en wat er al werkt. Het gevolg is dat mensen met een tevreden gevoel buitenstappen, zich geapprecieerd en gezien voelen en zin hebben om bij te dragen. 

Ilfaro levert altijd maatwerk en onderzoekt met u nauwkeurig wat uw noden zijn. We besteden veel aandacht aan een gedetailleerde beschrijving van uw wensen: wat moet er veranderd zijn na de training? Waaraan gaat u merken dat de training een belangrijk en gewenst verschil heeft gemaakt voor uw organisatie? Geen wollige of vage beschrijvingen maar heel concrete en meetbare veranderingen in uw organisatie zijn de doelen waar we ons op willen richten.