You are here

Photo by rawpixel on Unsplash
29/08/2019 to 13/12/2019

Een lerend netwerk voor leidinggevenden.

Ben je recent of een paar jaar geleden directeur van een organisatie geworden?  Heb je nood aan reflectie over je leiderschapsvaardigheden? Wil jouw bedrijf je door laten groeien naar een belangrijke leidinggevende rol? Vind je het belangrijk om te kunnen praten over je leiderschapsuitdagingen en –rol en zoek je daarvoor een extern klankbord? Dan is dit lerend netwerk zeker iets voor jou.

 

Groeipad voor leiders

In een sfeer van vertrouwen werk je samen met anderen aan je persoonlijke ontwikkeling en laat je je leiderschapsrol groeien. Een lerend netwerk is als een reis die je samen onderneemt, waarbij je samen onderzoekt en leert.

Dankzij de oplossingsgerichte begeleiding en de interactie met andere deelnemers:

 • verbreed en verdiep je je kennis en inzicht in typische organisatie-issues
 • krijg je advies en vind je oplossingen voor persoonlijke en organisatie-uitdagingen
 • ontwikkel je je coachende vaardigheden
 • en vergroot je je persoonlijke veerkracht.

De verbinding die ontstaat met ‘gelijken’ werkt vaak ook door naast de samenkomstdagen.

Het nieuwe leiderschap, nieuwe uitdagingen

Leiderschap is geen rocket science. Het laat zich niet zomaar vangen in managementmodellen en leiderschapstypologieën. Contexten veranderen snel, wat vandaag werkt, kan morgen al verouderd zijn. Klanten en medewerkers zijn mondiger, maar vaak ook kwetsbaarder. Organisaties moeten snel kunnen schakelen en dat vraagt om heel wat wendbaarheid van leidinggevenden. De zogenaamde soft vaardigheden zoals: coachen, engageren, enthousiasmeren, motiveren, ondersteunen nemen toe aan belang. De leidinggevende is lang niet meer diegene die expert is in alles, maar die het beste haalt uit een team van experten.

 

Op het programma

De deelnemers van een lerend netwerk bepalen zelf waar ze aandacht aan willen geven. Die onderwerpen die er voor de groep toe doen, pakken we vast. De begeleiders dagen uit met nieuwe inzichten, de deelnemers wisselen kennis en ervaring uit en bedenken samen oplossingsstrategieën. Mogelijke onderwerpen zijn: 

 • nieuwe visie op leiderschap
 • nieuwe organisatievormen en organisatiestructuren en het toenemend belang van zelfsturing
 • visie- en strategievorming
 • verandering in goede banen leiden
 • leiderschap en soft skills, zoals coaching
 • ontwikkelen van een constructieve organisatiecultuur
 • feedback, evaluatie- en functioneringsgesprekken
 • veerkracht verhogen en burn-out voorkomen

 

Opbouw van het programma:

Pre-opstart:

 • schriftelijke en telefonische intake zodat de begeleiders al een goede voeling hebben met de verwachtingen van de deelnemers om de opstart 2-daagse op maat uit te werken

Opstart 2-daagse:

 • kennismaken
 • verwachtingen van de deelnemers uitkristalliseren en afstemmen op elkaar
 • introductie in het oplossingsgericht werken 
 • het nieuwe leiderschap verkennen vanuit concrete successen, ervaringen en uitdagingen van de deelnemers
 • inzoomen op een paar gezamenlijke verwachtingen vanuit het intakegesprek

3 Opvolgdagen:

 • Inzoomen op gezamenlijke verwachtingen, zoals bepaald tijdens de 2-daagse
 • uitdagen met nieuwe zienswijzen
 • leren van en met elkaar door kennis en expertise te delen door analyse van succesverhalen
 • intervisie: samen ideeën verzamelen voor reële cases van deelnemers
Lily Deforce en Chris Aertsen

Lily en Chris hebben samen heel wat leidinggevende ervaring op hun teller staan. Lily onder andere als directeur van Fairtrade Belgium en Chris als directeur van Change Designers. Die ervaring en hun ervaring als begeleider van managementteams, maakt dat zij een goed zicht hebben op de diverse uitdagingen waar leidinggevenden voor staan. Beiden zijn gebeten door het Oplossingsgericht coachen. Als ze met een groep aan de slag gaan, creëren ze een kader van veiligheid, waardoor er veel ruimte ontstaat om tot een wezenlijke en constructieve dialoog te komen.

Voor wie?

Dit lerend netwerk is bestemd voor leidinggevenden, startend of met een paar jaar ervaring, die zich graag verder willen ontwikkelen en vol zelfvertrouwen hun rol willen opnemen. Ze dragen eindverantwoordelijkheid voor een kleinere organisatie of voor een team binnen een grotere organisatie.

PRACTISCH

5 dagen gespreid over 4 maanden

 • Opstart 2-daagse op 29 en 30 augustus
 • Opvolgdag 1: 20 september
 • Opvolgdag 2: 15 november 
 • Afrondingsdag: 13 december

Locatie: 

Ilfaro, Prosperdreef 1, Heverlee

Kost:

Non-profit: € 1500 excl. BTW 

Profit: € 2250 excl. BTW

Warme vegetarische lunches en materiaal inbegrepen.

Annulatie kan tot 1 maand voor de cursus zonder kosten. Bij een annulatie in de laatste maand voor het begin van de cursus bezorgen we 50% van het inschrijvingsgeld terug of kan u zorgen voor een vervanger. Er is geen terugbetaling mogelijk bij laatijdige annulatie (7 dagen voor de cursus) of bij niet opdagen.  

We starten op vanaf 10 deelnemers.