You are here

We ontwikkelen met plezier een aanbod op maat van uw organisatie. Dat kan life, bij u of bij ons. Het kan ook online. 

Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Samen onderzoeken we welk aanbod het best beantwoordt aan uw noden. 

Coaching

Zit je met iets vast of heb je een wens tot verandering? Wil je jezelf ontwikkelen of verbeteren op één of meerdere punten? Worstel je met loopbaan- of levensvragen? Je kan je zelf (oplossingsgericht) laten coachen door één van onze coaches. Nieuw in ons aanbod is ook lichaamscoaching, ademcoaching, en coaching a.h.v. micro constellaties.

• Coachingstraject

Teamcoaching

Ook je team is welkom bij ons. Misschien wil je een dagje samen reflecteren over de toekomst.  Misschien wil je bouwen aan een sterker team? Of misschien zitten jullie met iets vast en willen jullie samen, in alle sereniteit, aan oplossingen werken. 

Team coaching

Leiderschapstrajecten

Innovatieve organisaties vragen om een aangepast leiderschap. De echte leiders van vandaag creëren nieuwe leiders, m.a.w. ze stimuleren het individuele leiderschap en de verantwoordelijkheidszin van elke medewerker. Ilfaro helpt leiders om op een constructieve manier hun teams veerkrachtig en zelfsturend te maken, niet door aan de kant te gaan staan maar door betrokken en aandachtig aanwezig te zijn, door coachend te leiden en door anderen te laten openbloeien zodat ze de beste versie worden van zichzelf.

Ons leiderschapstraject

Organisatieontwikkeling

Onze ondersteuning in organisatieontwikkeling betreft de menselijke kant. Samen met u gaan we procesgewijs op weg naar een gewenste situatie en beantwoorden vragen zoals:

Hoe bouwen we aan een veerkrachtige organisatie? - Welk soort leiderschap willen we ontwikkelen? - Hoe zorgen we ervoor dat mensen met plezier naar het werk komen en blijvende uitdagingen krijgen om te groeien en zichzelf te ontplooien? - Hoe bevorderen we de samenwerking tussen departementen en teams? - Hoe gaan we met elkaar om? - Wat kunnen we doen om mensen in hun kracht te brengen en hen toe te laten hun talenten te ontwikkelen? - Hoe communiceren we of nemen we beslissingen? - Hoe loodsen we organisaties door veranderingsprocessen? 

Hebt u een vraag die gaat in die richting, neem gerust contact op voor een verkennend gesprek via info@ilfaro.be.

Enkele voorbeelden van projecten uit het verleden

Training

Wil je heel concreet aan de slag met oplossingsgericht werken en oplossingsgerichte toepassingsgebieden, dan ben je voor ons aan het juiste adres. We organiseren met regelmaat een oplossingsgerichte toepassingsdag rond verschillende thema’s. Een toepassingsdag is ook een prima manier om kennis te maken met oplossingsgericht werken

We organiseren ook trainingen op maat van jouw organisatie. Je kan je laten inspireren uit de onderwerpen van de toepassingsdagen maar misschien ontwikkelen we voor jouw organisatie wel een heel nieuwe training.

Onze meest sucesvolle training is de opleiding oplossingsgericht coachen:
Basiscursus oplossingsgericht coachen

Verdiepingscursus oplossingsgericht coachen

Persoonlijke ontwikkeling

Nieuw binnen Ilfaro zijn de persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Hoe oud we ook zijn, het leven biedt ons steeds weer nieuwe leerkansen en bij Ilfaro creëren we graag een bedding om dat leren te verdiepen. Leren is meer dan weten. Het betreft een samenspel van denken, doen, bewegen en bezinnen.

Nieuw is ook ons traject 'the body talks': 7 aparte dagen als een reis doorheen het lichaam, de seizoenen en alle menselijke energiecentra. 

Bemiddeling

Oplossingsgerichte bemiddelingen tussen medewerkers, leidinggevenden of teams kunnen ook bij ons aangevraagd worden. Na één of meerdere intakegesprekken stellen we een proces voor dat tot een betere afstemming en samenwerking moet leiden van de verschillende partijen.
Stuur gerust een mail met je vraag naar info@ilfaro.be.

Intervisie

Intervisies zijn krachtige momenten waarin collega's wijsheid en vraagstukken delen. Dank zij deze reflectiemomenten kan een team groeien in deskundigheid en groeien de teamleden naar elkaar toe. Er ontstaat een klimaat van appreciatie en verbondenheid.  

Op verhaal komen met je team

Wij begeleiden teams om tijdens een dag in alle rust de afgelopen tijd te overschouwen en om vooruit te kijken. Als we waarderend onderzoeken hoe iedereen heeft bijgedragen en wat er nu gewenst is, ontstaat nieuwe energie voor de toekomst. Dat is de ideale voedingsbodem om samen uit te tekenen hoe de toekomstige manier van samenwerken er best uitziet en om daar met elkaar afspraken over te maken. 

Voor jou en je team…

  • …als je met nieuwe energie vooruit wil, in verbinding met elkaar, met je teamgenoten en met het groter geheel, 
  • …als je heel bewust tijd wil maken om samen na te denken over hoe jullie in de veranderende omstandigheden willen samenwerken en wat daarvoor nodig is, 
  • …als je er die dag ook echt kan zijn voor elkaar en al de rest even kan parkeren. We richten ons op teams van minimaal 4 tot maximaal 12 personen. 

Aan het einde van de dag…

  • …heb je een kwalitatieve dag beleefd met jouw team, vol prettige energie en verbinding; 
  • …heb je jouw ervaring en wensen voor de toekomst kunnen delen en ook goed geluisterd naar die van anderen; 
  • …heb je samen met je teamgenoten verkend wat nu al goed werkt, wat je graag anders wil, hoe de toekomstige samenwerking er best uit ziet en wat daarvoor nodig is;
  • …hebben jullie samen afspraken gemaakt over wie wat gaat doen om dat mogelijk te maken en ook over hoe jullie de afspraken willen bewaken of bijsturen. 

Jouw investering

Intakegesprek, voorbereiding, begeleiding door één van ons: € 1800 per team (exclusief kost voor de locatie en de maaltijden, exclusief btw). De teamdag kan doorgaan bij ons of op een locatie naar keuze.  Contacteer ons voor meer info.