You are here

Oplossingsgerichte toepassingsdag rond het nieuwe leiderschap

Als je mij vraagt wat 'het nieuwe leiderschap' betekent, dan kan ik niet meteen iets benoemen maar krijg ik een hele reeks associaties met mensen die mij inspireren, met boeken, nieuwe concepten, bepaalde beelden van nieuwe metaforen over organisaties en zelfsturing. Barak Obama, Frederik Laloux, Ricardo Semler, Wouter Torfs, the leader as host van Mark McKergow en anderen. 

Ik denk dan aan leiders die visie hebben, die kunnen luisteren, leiders die geen volgers maar andere leiders wakker maken. Mannen en vrouwen die vertrouwen geven, die mensen de ruimte bieden om zichzelf te zijn en die anderen uitnodigen en stimuleren om te excelleren en zich maximaal te ontplooien.  

Ik zie leiders die veel meer trachten te verwezenlijken dan winst, leiders die de maatschappij van morgen vorm geven, die samenwerken met andere leiders, leiders die twee keer nadenken over wat ze in de wereld neerzetten, mensen met een sterke ethische verantwoordelijkheid. 

Ik verwacht ook dat die leiders moedig zijn en fouten durven toegeven, op hun stappen terugkeren, nieuwe wegen durven inslaan als de oude doodlopen, zich kwetsbaar (daar is het weer, dat woord) durven opstellen. Leiders die vernieuwing durven brengen, begane paden verlaten, out of the box denken. Het zijn halve heiligen eigenlijk…  

En meer dan ooit zie ik dat we allemaal leiders zijn. Dat alles wat we hierboven beschrijven ook zelf kunnen nastreven. 

Goed leiderschap is voor mij “het beste doen van wat we kunnen doen, op de plaats waar we zijn, met de mensen die er zijn, de tijd die we hebben, de resources die beschikbaar zijn, met het oog op zoveel mogelijk collectief belang en met een verantwoordelijkheidsgevoel voor onze eigen en de volgende generaties”.  

Vele organisaties willen werken aan goed leiderschap. Ze laten zich graag inspireren door de nieuwe trends en boeken: de leider als coach, als gastheer, de leider die anderen in hun kracht brengt.  

Eerder dan het creëren van een leiderschapsmodel en het implementeren van een vooraf bedachte theorie, gaan we in het Oplossingsgericht werken’ op zoek naar wat er het meeste geschikt is binnen een bepaalde organisatiecontext. We bouwen voort op wat al goed werkt in die organisatie om dat te bestendigen en te verveelvoudigen.

We zoeken ook verder naar wat er allemaal nog meer mogelijk en gewenst is. Want elke organisatie heeft een eigen DNA, een eigen historiek. Daar laat je geen modellen op los. Het is ongelooflijk wat er mogelijk wordt dank zij een positieve, toekomstgerichte focus en goede constructieve interacties met zoveel mogelijk betrokkenen. Er worden nieuwe betekenissen, soms nieuwe koersen, nieuwe plannen en nieuwe acties geboren. Het resultaat van dit soort dialogen is exact, concreet, tailor made, en past binnen de context waarin ze ontstaan is. Uniek leiderschap.

Liselotte Baeijaert, www.ilfaro.be