You are here

Rawpixel.com
11/03/2016 to 20/12/2019

Oplossingsgericht werken biedt zoveel meer mogelijkheden dan one-on-one coaching. De principes en technieken worden ook gehanteerd om de gesprekken en processen binnen organisaties aangenamer, vlotter en doelgerichter te laten verlopen.

Tijdens  de SF-Toepassingsdagen richten we ons telkens op één organisatietoepassing van het Oplossingsgerichte model. Je leert er specifieke tools hanteren en er is ruimte om concrete cases te bespreken. En het is een ideale gelegenheid om je netwerk van sf collega's uit te breiden.

 

2018

SFTD-13. Intervisie faciliteren: 23 februari 2018: INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK

Organisaties zijn lerende systemen. Hoe beter we erin slagen dat leren te bevorderen, hoe beter we de groei kunnen stimuleren.

De kern van het oplossingsgericht werken is het laten ontstaan van nieuwe ideeën. Andere modellen richten de aandacht eerder op het vraagstuk als zodanig. Afhankelijk van hun theoretische achtergrond wordt dan een bepaalde verklaring en oplossing bedacht voor de case in kwestie.

Trouw aan Steve de Shazers vraag: “What does the client want?” gaat het in de oplossingsgerichte intervisie op de wens van de inbrenger en op het vergroten van zijn opties om op andere manieren zijn probleem aan te pakken.

Tijdens deze toepassingsdag rond intervisie en supervisie gaan we niet alleen aan de slag met cases van de deelnemers, maar lichten we ook toe hoe we zo’n sessies begeleiden. We belichten:

 • verschillende oplossingsgerichte formats zoals O.A.S.E. en F.A.R.O.,
 • de houding van de supervisor,
 • de focus van het intervisiegesprek,
 • het verschil tussen proces- en inhoudsvragen.

Voor wie?

 • Iedereen die een case wil voorleggen,
 • Iedereen die wil meedenken en leren van de vragen van anderen,
 • Iedereen die het faciliteren van groepsleren nog beter onder de knie wil krijgen,
 • Iedereen die weer een andere toepassing van SF wil verkennen,
 • En iedereen die het leren binnen zijn of haar organisatie wil bevorderen.

 

SFTD-14. Bemiddelende gesprekken: 30 maart 2018 

Conflicten leggen een zware last op de betrokkenen en beïnvloeden andere medewerkers.  Mensen ontvluchten elkaar en hun werk en welzijn lijdt eronder. Bovendien hebben ze vaak de neiging om de confrontatie uit de weg te gaan en hun grieven elders te ventileren door medestanders te zoeken en kliekjes te vormen. Het vergt moed en vaardigheid om mensen met een conflict constructief met elkaar te laten praten.

De oplossingsgerichte vaardigheden geven je het vertrouwen om zo’n gesprek aan te gaan als bemiddelaar. In de oplossingsgerichte bemiddeling zetten we sterk in op wederzijds respect en vertrouwen. De betrokkenen krijgen een beter zicht op elkaars wensen en noden. We richten de aandacht op wat beide verbindt, waar ze naar uitkijken, wat ze van elkaar verwachten en wat helpt om samen tot een oplossing te komen.

Op het einde van de dag:

 • Heb je kennis gemaakt met de oplossingsgerichte bemiddelingstechnieken;
 • Heb je een oplossingsgericht bemiddelingsgesprek gevoerd;
 • En ben je gesterkt om moeilijke gesprekken aan te vatten.

 

SFTD-15. Persoonlijke veerkracht: 4 mei 2018

Veerkracht is de kunst om om te gaan met alles wat het leven voor ons in petto heeft. De schrikbarende toename van burn- en bore outs, stress en depressies mag een indicatie zijn dat veel mensen baat kunnen hebben van meer veerkracht skills. De wereld kunnen we immers niet naar onze hand zetten, maar we kunnen er wel op een beter manier mee omgaan. De sleutels tot meer veerkracht liggen in de keuze om:

 • elke situatie te omarmen (eerder dan ervan weg te vluchten),

 • zin te geven aan wat je overkomt,
 • je te omringen met wat goed voor je is,
 • stappen te blijven zetten om de gewenste verandering mogelijk te maken.

Op deze toepassingsdag leren we:

 • hoe het vergroten van de veerkracht tot de kern van het oplossingsgericht werken behoort,
 • hoe we de veerkracht kunnen vergroten in onszelf,
 • en in de organisaties waar we voor/in werken.

 

SFTD-16. Time management 2.0: in flow: 14 sept. 2018

Over time management zijn al veel interessante en dikke boeken geschreven. Verschillende principes, regels en apps helpen ons om onze tijd zo nuttig mogelijk te beheren. Maar tijd zal altijd iets vluchtig zijn en om meer ruimte voor jezelf te creëren, is het belangrijk om ook af en toe eens stil te staan bij je eigen noden en wensen.

Tijdens deze workshop onderzoeken we op een oplossingsgerichte manier wat voor jou belangrijk is.

 • Wat lukt er al goed in hoe jij met je tijd omgaat en hoe kan je daar meer van doen? Wat wil jij graag veranderen?
 • Welke sterktes gaan je helpen om vooruitgang te boeken?
 • En wat zijn nuttige stappen die jij alvast morgen kan nemen?

Zo leren we niet alleen hoe we onze tijd nuttig maar ook waardevol kunnen besteden.

Aan het einde van deze dag: 

 • heb je inzicht in wat jouw in flow brengt
 • weet je wat je tijdsvreters zijn en hoe je er anders mee om kan gaan;
 • heb je elkaar gecoacht rond time management;
 • en voel je je opgelucht en tevreden omdat time management plots hanteerbaar wordt.

 

SFTD-17. Feedback geven en ontvangen: 9 nov. 2018

 

SFTD-18. De oplossingsgerichte Board: 14 dec 2018

Als lid van de Raad van bestuur van een organisatie ben je in belangrijke mate verantwoordelijk voor het strategisch, financieel en personeelsbeleid. Geen sinecure als je weet dat je slechts 8 à 10 keer samenkomt op jaarbasis. Het is dan niet alleen belangrijk dat je goed weet wat jouw specifieke meerwaarde is voor de RVB, maar ook dat je ten alle tijde op een doortastende manier grip krijgt op diverse situaties om goede beslissingen te nemen.

De kunst om accurate vragen te stellen is daarbij onontbeerlijk. En net daar kan de oplossingsgerichte methode van grote meerwaarde zijn. Zo bevraagt de beoefenaar van SF graag de gewenste situatie of de richting waar de organisatie naartoe wil evolueren. Zoekt hij eerder naar troeven dan naar mankementen om te weten of iets kan slagen. Onderzoekt hij graag het positieve verschil om te onderzoeken waar progressie mogelijk is. En heeft hij een helder zicht op de belangrijke aandachtspunten voor de organisatie om beslissingen te kunnen nemen over volgende stappen.

Op het einde van de dag:

 • heb je geoefend met de oplossingsgerichte vraagstelling binnen raden van bestuur;
 • heb je kennis gemaakt met concrete illustratieve cases;
 • heb je zicht op hoe jij het oplossingsgericht werken subtiel kan introduceren binnen je raad van bestuur.

 

2019

SFTD-19. Verandermanagement: 22 februari 2019

“Change is happening all the time. Our task is to identify useful change and amplify it.” Mark McKergow

Verandering is onvermijdelijk. Ofwel willen we zelf veranderen, ofwel dringt verandering zich op door een wending in het beleid of evoluties binnen de markt.  De meeste change management approaches proberen de verandering die op hen afkomt te beheersen, de toekomst strak te plannen en alle stappen daarnaartoe te controleren.

Binnen het oplossingsgerichte paradigma gaan we surfen op die verandering. Gewenst of niet, we gaan op zoek naar de opportuniteiten die de verandering met zich meebrengt. We putten veerkracht uit de manieren waarop we in het verleden met verandering zijn omgegaan. We beitelen de doelstellingen in steen maar verkennen onze gewenste situatie. We houden niet vast aan een blauwdrukplan om daar te geraken maar gaan stap voor stap op weg, steeds bereid om een andere weg in te slaan naar onze gewenst situatie.

Tijdens deze dag: 

 • maak je kennis met de “User’s guide to the future” van Mark McKergow;
 • bespreken we best practices op het vlak van verandermanagment;
 • onderzoeken we hoe jij een katalysator van verandering kan zijn binnen je organisatie;
 • laten we ons inspireren door het 7E model om vanuit verschillende invalshoeken verandering te vergemakkelijken.

 

SFTD-20. Zelfsturende teams: 29 maart 2019

In snel veranderende en complexe contexten is de kracht van self-managing teams al veelvuldig bewezen. Zelfsturende teams beslissen zelf over hoe ze op de best mogelijke manier hun verantwoordelijkheden opnemen, wie welke taken uitvoert, wat de beste planning is… Een van de doelen hierbij is dat medewerkers een hogere betrokkenheid vertonen bij het werk en dat de troeven van iedereen in het team maximaal aan bod kunnen komen.

Oplossingsgerichte conversatietechnieken en interactievaardigheden kunnen deze samenwerking aanzienlijk vergemakkelijken. Tijdens deze workshop verkennen we op een oplossingsgerichte manier de basisprincipes van zelfsturende teams en toetsen we die aan de ervaringen van de deelnemers. Samen bedenken we mogelijkheden en strategieën om met zelfsturende teams of aspecten ervan aan de slag te gaan in organisaties.

 Aan het einde van deze dag:

 • heb je inzicht in de principes van zelfsturende teams en wat er nodig is om deze optimaal te laten werken;
 • heb je ervaren wat de voordelen zijn van zelfsturende teams;
 • heb je oplossingsgericht samengewerkt met andere experten; 
 • en heb je een zicht op hoe jij van start zou kunnen gaan met zelfsturende teams in je organisatie of als coach/consultant.

 

SFTD-21. Team strategie: 17 mei 2019

Niemand zal ontkennen dat het goed is om een doel voor ogen te hebben. Een strategisch plan is essentieel om als organisatie ergens te geraken. Anderzijds worden we geconfronteerd met zoveel verandering dat het plan een dag na de strategische meeting bij wijze van spreken al aan herziening toe is. “No plan survives contact with reality.” De nood aan een duidelijke richting staat op gespannen voet met de nood aan flexibiliteit.

Oplossingsgerichte strategische meetings gaan op beide noden in. We starten met het verkennen van de gewenste toekomst. Eerder dan doelen en paden te identificeren naar die gewenste toekomst, werken we met wat John Brooker “enabling factors” noemt: aandachtspunten die ons helpen om de gewenste situatie te bereiken. Hiermee wordt de nood aan richting verzoend met de nood aan flexibiliteit. 

Oplossingsgerichte strategische meetings bieden ook een antwoord op een bijkomende uitdaging, nl. Hoe krijgen we iedereen mee. Binnen de Oplossingsgerichte aanpak laten we de strategie op een participatieve manier tot stand komen en stimuleren we ieders betrokkenheid.

Op het einde van deze dag 

 • heb je inzicht in de oplossingsgerichte methode en hoe deze verandering met strategie verzoent;
 • heb je een zicht op de belangrijkste stappen in strategie-ontwikkeling;
 • heb je facilitatie-technieken ervaren om in groep tot een nieuwe strategie te komen.

 

SFTD-22. Loopbaanbegeleiding: 13 sept. 2019

Mensen zijn voortdurend in beweging en een beroepsleven is één lange tocht vol avontuur en verrassingen. Het is onmogelijk om dit pad helemaal uit te stippelen. Het verloopt dynamisch als een organische resultante van goede timing, activiteiten, opportuniteiten en connecties. 
Wie ergens vastzit of niet gelukkig is kan een beroep doen op loopbaanbegeleiding. Deze kan intern of extern in de organisatie plaats vinden en helpt je om te exploreren hoe je ‘beste plek’ eruit ziet, hoe je daar op de beste manier kan naar zoeken. Het gaat lang niet alleen over wat je precies wil doen, maar ook over je waardes, je drive, met wie je wil werken, voor welk doel, op welke plek, onder welke omstandigheden. Context is daarbij vaak even belangrijk als jobinhoud. Het gaat over wat er op dit moment in je leven voor gaat zorgen dat deze job bij je past. 
De oplossingsgerichte manier van loopbaanbegeleiding brengt de klant nog meer in de “driver’s-seat”, zodat hij zijn eigen oplossingen en oplossingsstrategieën ontdekt en kan gebruiken, zijn keuzes nog kan verbreden zodat hij zich nog meer gemotiveerd en zelfzeker voelt.  Samen navigeren we door het landschap van successen en mogelijkheden en zoeken we naar realiseerbare stappen, naar de beste fit, namelijk deze die op dit moment het meeste garantie biedt op voldoening en ontplooiing. 

Aan het einde van deze dag:

 • begrijp je beter wat “Oplossingsgerichte loopbaanbegeleiding” is;
 • heb je uitgewisseld over de bekende uitdagingen bij loopbaanbegeleiding;
 • heb je inhoudelijk geleerd van elkaar: wat werkt goed en wat niet in loopbaanbegeleiding;
 • heb je kennis gemaakt met een aantal ‘micro-tools’ voor
 • heb je oplossingsgericht samengewerkt met andere experten.

 

SFTD-23. Het nieuwe leiderschap: 18 okt. 2019

Deze dag is een ontdekkingstocht naar hoe je als inspirerende leider mensen in beweging brengt, zowel in als buiten je organisatie. De oude beheersmatige modellen van leiderschap zijn  passé en ontoereikend voor de organisaties van vandaag. Daar zijn de kreten veeleer zelfsturing, talenten, lean en agile werken. Alles verandert immers voortdurend, hiërarchieën staan snelheid en ondernemerschap in de weg. 
In deze workshop experimenteren we op een interactieve manier met enkele basisprincipes die beschreven staan in het boek van Mark McKergow en Helen Bailey: “Host leadership, six new roles of engagement”. We leren hoe we door minder te controleren  en meer vertrouwen te geven ook het beste te zien krijgen van de mensen in onze organisaties.

Aan het einde van deze dag:

 • heb je elkaar oplossingsgericht gecoacht rond je eigen leiderschap;
 • zie je weer scherper wanneer mensen in beweging komen en blijven;
 • heb je nieuwe en frisse inzichten over het nieuwe leiderschap voor je organisatie;
 • heb je op een oplossingsgerichte manier samengewerkt met andere experten.

 

SFTD-24. Interviewen - enquêteren - bevragen: 29 nov. 2019

Vaak werken we in organisaties met vragenlijsten of interviews om de kwaliteit van mensen en diensten te meten, te vrijwaren of te verbeteren. 

Vragenlijsten, interviews en surveys zijn dan ook heel frequent gebruikte manieren om in kaart te brengen of we nog op de goede weg zijn. De assumptie die velen hebben bij het gebruik van deze instrumenten, is dat we eerst een analyse van de problemen moeten maken om ze daarna te kunnen oplossen. De focus van de vragen gaat bijgevolg al snel uit naar alle mogelijke problemen of hindernissen en de instrumenten zelf creëren soms paradoxaal genoeg, problemen die er eerst niet waren. Er ontstaat snel een sfeer van wantrouwen, achterdocht en een reflex van verdediging.    

 • Is onze kandidaat werknemer wel de best mogelijke voor de job? (recrutering)
 • Zijn onze mensen nog voldoende tevreden en gemotiveerd? (tevredenheidsenquête)
 • Functioneert onze leidinggevende nog goed? (360* feedback)
 • Is deze nieuwe leverancier wel betrouwbaar? (interview) 

Waar we soms niet genoeg bij stilstaan is dat de manier waarop we vragen stellen, meteen een effect heeft op de persoon die we ondervragen, op zijn/haar beleving en gedrag en op de relatie tussen ons beiden. De aard van de vragen zal maken dat mensen zich in hun kracht voelen, zich gewaardeerd weten, graag met ons willen samenwerken, of dat ze zich bedreigd, falend, incompetent, of schuldig voelen. Als we ondoordacht bevragen, kan onze manier van bevragen zelf in de weg staan van datgene wat we het meeste willen: coöperatie, succes en vooruitgang,   

Aan het einde van deze dag:

 • heb je inzicht in hoe je op een oplossingsgerichte manier nuttige informatie kan ophalen;
 • heb je ervaren welke positieve effecten deze aanpak heeft;
 • en heb je geoefend en elkaar gecoacht in oplossingsgerichte interviews. 
opleiding oplossingsgerichte toepassingen
Liselotte Baeijaert, Chris Aertsen & Anton Stellamans

Deze dagen worden gehost door Liselotte Baeijaert, Chris Aertsen en Anton Stellamans. Ze hebben een brede ervaring op het vlak van de toepassing van SF binnen organisaties. Meer info over hen vind je hier. Op sommige dagen nodigen we ook gasttrainers uit.

Data & thema's

2018

 • Intervisie faciliteren: 23 februari 2018
 • Bemiddelende gesprekken: 30 maart 2018 
 • Persoonlijke veerkracht: 4 mei 2018
 • Time management 2.0: in flow: 14 sept. 2018
 • Feedback geven en ontvangen: 9 nov. 2018
 • De oplossingsgerichte Board: 14 dec 2018

2019

 • Verandermanagement: 22 februari 2019
 • Zelfsturende teams: 29 maart 2019
 • Team strategie: 17 mei 2019
 • Loopbaanbegeleiding: 13 sept. 2019
 • Het nieuwe leiderschap: 18 okt. 2019
 • Interviewen - enquêteren - bevragen: 29 nov. 2019

Voor wie?

Leidinggevenden, coaches, docenten, loopbaanbegeleiders en HR consultants. Je hoeft geen voorkennis te hebben over SF. Interesse is voldoende.

Om het leren te bevorderen werken we met een groep van minimum 8 en maximum 20 personen.

Timing: Ontvangst vanaf 9u. Start om 9:30 tot 17u.

Lokatie: Ilfaro, Prosperdreef 1, Heverlee

Prijs per dag:
For profit: 250€ (ex 21% BTW)
Non profit: 200€ (ex 21% BTW)
Incl. vegetarische lunch en cursusmateriaal

Je inschrijving is definitief na ontvangst van de factuur. 

Annulatie kan tot 1 maand voor de cursus zonder kosten. Bij een annulatie in de laatste maand voor het begin van de cursus bezorgen we 50% van het inschrijvingsgeld terug of kan u zorgen voor een vervanger. 

In geval van overmacht kan de cursus uitzonderlijk worden afgelast of uitgesteld. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.