You are here

WAT KUNT U VAN EEN SAMENWERKING MET ILFARO VERWACHTEN?

1) Intake
Samen met u en uw doelgroep onderzoeken we grondig wat uw wensen zijn voor verandering en proberen we een gedetailleerd zicht te krijgen op de gewenste uitkomst. We nemen onze tijd om ook samen te onderzoeken wat uw sterktes, troeven en hulpbronnen zijn  die zullen bijdragen tot deze gewenste uitkomst. Ten allen tijde beschouwen wij u als de expert van uw eigen context. Onze vragende en onderzoekende manier van samenwerking helpen u om op gestructureerde wijze zicht te krijgen op wat de formule van uw succes is, op wat u als finale doel wil en wat u allemaal kunt inzetten om te evolueren naar verbetering.

2) Offerte
Na deze eerste fase doen we een schriftelijk voorstel (offerte) voor een traject of interventie en vatten we het werk met onze doelgroepen aan volgens afspraak.

3) Traject
Onze interventies zorgen ervoor dat mensen op een prettige en constructieve wijze samenwerken en in zo'n kort mogelijke tijd komen tot betere afspraken, duidelijker doelen en een beter zicht op de sterktes in het team waarin ze werken. Deelnemers ervaren telkens weer hoe onze workshops hen energie geven en dichter bij elkaar brengen.

4) Terugkomdag
Na het traject laten we enige tijd verlopen en organiseren we meestal een terugkomdag. Zo kan de vooruitgang bestendigd en verder verankerd worden en kan indien nodig verdieping of verheldering gebracht worden.

 

INFO

Trainingen uit ons aanbod

  • Oplossingsgericht samenwerken
  • Leiderschapstrajecten
  • Strategische teammeetings
  • Performante teams
  • Veerkrachtig omgaan met verandering
  • Oplossingsgericht communiceren en vergaderen
  • Intervisie houden
  • Coachend leiding geven
  • Talent Development