You are here

Van burnout naar veerkracht

Dương Trần Quốc

VAN BURNOUT NAAR VEERKRACHT

Het wordt een steeds prangender thema... We lijken wel dolgedraaid, gevangen in de ratrace van presteren, groeien en voortdurend online zijn. En er is nood aan een omkering. Hoe kunnen we het discours over burnout veranderen naar een discours over meer gezonde veerkracht binnen de arbeidscontext? Hoe creëren we samen een omgeving waar mensen kunnen floreren en prettig functioneren? We willen hier graag over van gedachte wisselen met iedereen die zich hierbij betrokken voelt. De vraag die op onze lippen ligt en die we ons tijdens deze dag NIET gaan stellen is hoe het zover is kunnen komen, wat de symptomen zijn van burnout, wie verantwoordelijk is of wat er mis is aan de tijdsgeest.

De vraag die we ons WEL willen stellen is: hoe creeëren we een context in onze organisatie waar mensen minder kans lopen op burnout? Hoe kunnen wijzelf en onze organisaties gezonder functioneren? Welke interacties, levenshoudingen en keuzes bevorderen het welzijn? Laat ons out of the box denken en vooruit kijken naar die gewenste bestemming!