You are here

Veerkrachtig terug naar school

Jeremy Bishop

Op 16 maart gingen alle scholen en universiteiten voor een wekenlange lockdown dicht. Het was nooit gezien! Er bestonden geen draaiboeken voor. Vanop veilige afstand diende de samenwerking tussen alle betrokkenen door te gaan zodat leerkrachten en professoren konden blijven lesgeven en leerlingen en studenten hun jaar niet zouden verliezen. Gelukkig konden online platformen en internetverbindingen veel redding bieden. Gelukkig konden veel ouders van jonge kinderen ook hun flexibiliteit tonen om het onderwijsproject voort te zetten. Het ondersteunend personeel, de directies, de leerkrachten, ze hebben een berenmoed vertoond en heldendaden verricht om alles op zo'n korte periode mogelijk te maken. Het zal voor de wizzards en de probleemoplossers misschien ook wel eens een ongelooflijke kick gegeven hebben, en hen in staat gesteld hebben om het beste van zichzelf te kunnen tonen! Maar simpel was het voor niemand.

Het staat als een paal boven water dat alle onderwijzend personeel maar ook de studenten, leerlingen en ouders tijdens deze crisis enorm veel veerkracht aan de dag hebben gelegd. Ze hebben de situatie en de beperkingen moeten accepteren, ze hebben zich gefocust op wat belangrijk was, op wat mogelijk was. Ze hebben afgestemd, verbinding gezocht, van elkaar geleerd. Ze hebben alle mogelijke hulpbronnen en resources aangeboord. Ze hebben kleine en grote stappen gezet om ondanks alles toch het onderwijs te laten doorgaan.

De snelheid waarmee veranderingen kwamen heeft enorm veel aanpassingsvermogen gevergd. Ook toen plots de scholen weer open mochten, zagen we directies en ondersteunend personeel creatief en met heldenmoed aan de slag gaan om de leerlingen weer veilig te  kunnen ontvangen. Elke dag veranderde er wel weer een regel maar ze bleven volharden, aanpassen, nieuwe oplossingen zoeken. 

Het is duidelijk dat mensen en menselijke systemen over enorm veel veerkracht beschikken! 

Naast een gevoel van trots, overwinning, en veel 'yes we can' gevoel, heeft dit hele gebeuren ongetwijfeld ook een tol geëist. De stress, volgehouden inspanningen, de tegenslagen, mislukkingen, zullen er ook voor velen op ingehakt hebben. De vakantie komt dan ook op het juiste moment.   

Veerkracht veronderstelt dat de veer niet altijd gespannen staat maar dat inspanning en ontspanning zich op een gezonde manier afwisselen. Na de bergtocht een heerlijke pauze, een frisse pint, en samen verhalen vertellen! We kunnen delen wat er goed gelopen is, hoe we moeilijke stukken overwonnen hebben, wat we gedaan hebben om het niet op te geven. En we kunnen vooruit kijken naar de verdere tocht: hoe gaan we het aanpakken? Wat heeft goed gewerkt? Wat gaan we nog meer doen? Niet meer doen? Anders doen? Wat heeft ieder van ons nodig om op z'n best te zijn? Hoe boren we alle talenten en sterktes aan die tijdens de eerste fase zo duidelijk naar voren gekomen zijn? 

Wij willen met Ilfaro ons steentje bijdragen om de veerkracht van mensen te versterken. Waar wij goed in zijn is een plekje te creëren waar we veerkrachtig kunnen terugkijken op een heftige periode om er alle sleutels tot succes te kunnen uithalen. Maar ook om moeilijke momenten te helpen verteren, elkaar een schouderklopje te kunnen geven. Elkaar te zien, te waarderen en te versterken!  Dan wordt het fijn om vooruit te blikken en te anticiperen op een zo goed mogelijk vervolg, op wat daar voor nodig is, en op kleine stappen of goede gewoontes die ons in die richting kunnen voortstuwen.

Daarom organiseren we 3 online sessies voor onze onderwijsmensen. We doen dit helemaal gratis. Als teken van onze waardering voor meesters, juffen, leerkrachten, ondersteunend personeel, directies en als ondersteuning voor alle jonge mensen die aan het leren en studeren zijn. 

VEERKRACHTIG TERUG NAAR SCHOOL!
Oplossingsgerichte inspiratiesessies voor onderwijsmensen 

Wat heb ik ontdekt over mijn persoonlijke veerkracht? Wat is er nodig om veerkrachtig te zijn en te blijven? Wat is het ABCD van veerkracht?

​Hoe kan ik de veerkracht versterken bij mijn collega's, in onze samenwerking? Welke gesprekken vergroten de veerkracht?   

Hoe versterk ik de veerkracht bij mijn leerlingen en studenten? Hoe creëer ik een positieve start, goede sfeer, onderlinge samenwerking? Hoe ga ik om met jongeren die het lastig hebben?