You are here

MEER INNERLIJKE RUST, BETERE RELATIES EN PRESTATIES, MEER VREUGDE EN VOLDOENING

De huidige snel veranderende context daagt werknemers uit. Ook de zoektocht naar een goede balans is intens. Het is niet verwonderlijk dat het energiepeil, het zelfvertrouwen en de wendbaarheid van mensen op de proef worden gesteld.

Die context kun je als werkgever enigszins veranderen, maar je hebt lang niet genoeg impact op de gehele situatie om ervoor te zorgen dat mensen moeilijke periodes vanzelf overbruggen. Dat is frustrerend! Het valt bijna niet te berekenen hoeveel verlies je lijdt als een sleutelfiguur vertrekt of uitvalt en moet vervangen worden.

De noodzaak om meer aandacht te besteden aan het welzijn van mensen is op dit moment een van de grootste stijgers op de agenda van vele organisaties die beseffen dat Human Capital key is. Toch zijn velen nog terughoudend om te investeren in veerkrachtprogramma's. Ze worden -cru gezegd- nog vaak gezien als een 'soft' aanbod van HR afdelingen. En dus is het belangrijk om in te zetten op:

 • de concrete noden zodat mensen werkelijk voelen dat er aandacht is voor hun verhaal,
 • duurzame en effectieve gedragsveranderingen, met voldoende tijd voor integratie en feedback, 
 • bruikbare tools, positief en toekomstgerich handelen, en
 • een respectvolle cultuur van luisteren en dialoog.

Met dit holistisch traject richten we de aandacht op de mentale, fysieke en interpersoonlijke veerkracht van mensen. 

Als deelnemer leer je om veerkrachtiger om te gaan met je uitdagingen, om je energie te bewaken, om jezelf beter te kennen, en om jouw welzijnssleutels te ontdekken. Je leert een nieuwe denkwijze en nieuwe gewoontes aan die je oplossingsgerichter en veerkrachtiger maken.  

Aan het einde van dit programma:

 • Heb je ontdekt wat zelfzorg voor jou persoonlijk inhoudt,
 • Heb je geleerd om beter om te gaan met uitdagingen, triggers, conflicten
 • Kan je makkelijker rust creëren in hoofd en lichaam,
 • Heb je geleerd om je grenzen en energie nog beter te bewaken,
 • Heb je de kracht ervaren van een oplossingsgerichte mindset en gesprekken,
 • Ben je je bewuster van je kwaliteiten en je verlangens,
 • Heb je ontdekt waar je krachten en mogelijkheden liggen om volop het leven te leiden waar je naar verlangt.

Interesse om dit inhouse aan te bieden? Wij bespreken graag met u de beste formule voor een programma op maat van uw medewerkers! info@ilfaro.be

Voor wie?

 • We richten ons tot werkgevers/zelfstandigen die ervan overtuigd zijn dat preventie belangrijk is en die willen investeren in het welzijn van hun medewerkers of zichzelf.
 • Om de kwaliteit van de vorming te garanderen beperken we ons tot een groep van maximaal 10 personen.

Het programma:

 • 2-daagse en een terugkomdag
 • We starten met een  elektronische intake om persoonlijke verwachtingen in kaart te brengen. 
 • Na de eerste 2 dagen, krijgen de deelnemers opdrachten mee om dagelijks te blijven oefenen en om elkaar in tussentijd te ondersteunen.
 • Na een een maand komen we terug samen om de vooruitgang in kaart te brengen en bijkomende noden vast te pakken.