For the fifth time SOL participants will come together, spending several days in Open Space, reflecting, playing, learning, relaxing, co-creating a wonderful experience with each other. Enjoying the inspiration that emerges when a group of (always wonderful!) people meet and exchange about things that matter for them.

 

Anderen op een oplossingsgerichte manier begeleiden naar een nieuwe job, het is een goed werkende praktijk! De laatste jaren zijn meer en meer loopbaanbegeleiders overtuigd geraakt van een oplossingsgerichte aanpak: je helpt je cliënt om een duidelijker visie te krijgen op wat hij kan, wat hij graag doet en wat er mogelijk is. Maar wat je vooral bereikt dank zij de specifieke oplossingsgerichte aanpak is dat je klanten zelfvertrouwen krijgen en een positiever zelfbeeld. Je brengt ze in contact met wat er al is en wat ze al kunnen. Dat je  niet in de weg gaat staan met eigen invullingen, overtuigingen en richtlijnen helpt om mensen sneller in beweging te krijgen en waarachtig een eigen duurzame keuze te laten maken.  

Steeds vaker gebruiken adviseurs, managers en coaches metaforen als interventie in hun werk.
Ze doen dit deels bewust, vaak intuïtief. Mensen die met metaforen kunnen werken gebruiken deze methodiek enerzijds omdat het vertellen van verhalen hun effectiviteit als adviseur, manager of coach vergroot, anderzijds omdat ze er mee mogelijkheden tot ontwikkeling van hun klanten, hun collega’s, hun medewerkers, coachees én van zichzelf creëren en vergroten.

Meer info en inschrijven