The sixth edition of our Solution Focus ad Work training kicked off splendidly with Mark McKergow's thorough "introduction" to Solution Focused Coaching and Consulting. We put "introduction" between citation marks as this intro is as interesting for beginners as for people who use SF all the time. Click to read more...

Introducting Evan George's Masterclass on Cooperation and Teamwork.

The Solution Focused approach has a great track record for building cooperation with clients who would typically be described as resistant, reluctant or unmotivated. Naturally this does not happen by chance. So what is it about the approach, its way of conceptualising, its way of talking and listening that achieves this? What is it about the approach that is associated with this potential for ‘buy-in’?

Learn all about the Solution Focused language technology in Evan George's next masterclass.

Burn-out is meestal het gevolg van een complex gebeuren: mensen zitten niet op hun juiste plek, zorgen onvoldoende voor zichzelf, krijgen niet genoeg waardering, krijgen te maken met teveel veranderingen, kunnen niet voldoende bijdragen aan een zinvol project, zijn te perfectionistisch, hebben persoonlijke problemen enz... Het is zinvoller om met z’n allen te bouwen aan meer veerkracht in onze organisaties.