Conflicten kunnen heel boeiend zijn. Ze zorgen voor vernieuwing: een nieuwe koers, een nieuwe oplossing, een nieuwe manier van aanpakken, een betere afstemming op de andere. En ja, soms maken conflicten ook helder dat we beter afscheid nemen. Dank zij bemiddeling kunnen de kracht en het nut van conflicten sneller en beter naar voren komen.     

Op 24 maart buigen we ons op een oplossingsgerichte manier over dit thema. Zoals altijd putten we uit de rijke kennis en ervaringen van onze deelnemers, leren we van elkaar en brengen we ook wat eigen inzichten en tools die het wat makkelijker maken. 

Wist je dat slechts 30% van de veranderingsprojecten lukt? Een van de belangrijkste redenen is dat ons gedrag maar moeilijk ons denken volgt en meer houdt van de routine van elke dag. En toch is het belangrijker dan ooit – in een samenleving waar verandering een constante is- om de veranderingscapaciteit van je organisatie maximaal aan te boren.

We zijn veel vrijer dan dat we denken en we kunnen elkaar helpen om ons vrijer en daardoor ook verantwoordelijker te voelen. Vergeet nooit: vrijheid is -ook binnen het werkleven- het hoogste goed