You are here

Het vraagt moed om een gesprek aan te gaan met iemand waarmee je sterk van mening verschilt. Wat als je zo’n gesprek zou voeren met de motivatie om je eigen denken te verrijken eerder dan om de ander te overtuigen van jouw mening?

Welke inspiratie biedt het Oplossingsgericht werken als je in de rol van bemiddelaar wil gaan staan? Een bijdrage van onze bemiddelingsexperte Vonneke Beeker.

 
 
 
 

Ode aan wijlen Caroline Pauwels (juni 1964 - augustus 2022)

'De toekomst is niet iets wat je plant of beslist, de toekomst ontstaat uit een samenspel van elke gedachte die je koestert, elke gewoonte die je aanhoudt, en elke conversatie die je voert. 

In deze Coronatijd zijn er organisaties die het plots heel druk hebben, denk maar aan de zorgsector. Anderen staan voor voldongen feiten en moeten de deuren sluiten tot nader order. Weer anderen werken verder op een lager pitje en hebben meer tijd en ruimte om projecten op de agenda te zetten waar ze al langer mee aan de slag wilden gaan. Of hoe deze periode ook opportuniteiten creëert.

Is de stelling ‘de meeste mensen deugen’ waar of naïef? Misschien is het een magische veronderstelling die de kracht in zich draagt om zichzelf waar te maken? Rutger Bregman vertelt in zijn boek vele verhalen die zowel het ene -het is waar dat de meeste mensen deugen- als het andere -als we mensen behandelen als mensen die deugen, is de kans groot dan ze zich als deugdelijke mensen gedragen- aantonen. Net dat laatste is voor ons als oplossingsgerichte coaches een sleutel tot positieve verandering.

Als coach of begeleider kunnen we elkaar en onze klanten helpen om de belangrijke mind/body connectie te herstellen, weer subtieler waar te nemen wat goed is voor ons. We kunnen hen op oplossingsgerichte wijze laten herontdekken wat de periodes van welzijn en groei waren in hun leven, welke mensen goed voor hen zijn, welke omstandigheden ze nodig hebben om zich veilig te voelen en te gaan exploreren zodat ze zich zorgelozer en op hun tempo kunnen ontwikkelen. 

 

 

Als teamcoach vertellen we onze klanten dat een geslaagde teamcoaching niet alleen resulteert in duidelijke afspraken en acties, maar dat er vooral iets verschuift tijdens de teamcoaching zelf zodat de leden van het team nadien gemakkelijker en vlotter kunnen samenwerken.

Wat maakt van iemand een goede leidinggevende? Welke kennis en vaardigheden  zijn dan van belang? En hoe kan een lerend netwerk hier een rol in spelen?

 

Het is welbekend dat mensen op veel meer manieren met elkaar communiceren en elkaar voor een heel groot stuk beïnvloeden met taal. Het horen van bepaalde woorden zal je hersenen activeren tot bepaalde gevoelens en bewegingen. Met het oplossingsgericht werken maken we daar dankbaar gebruik van door ons te focussen op de woorden van onze klanten die meer kans hebben om hun veerkracht te versterken. We nodigen mensen uit om zich te focussen op wat ze als helpend, gewenst of nuttig ervaren en versterken op die manier die belevingen die hen vooruit zullen helpen in hun situatie of met betrekking tot hun hulpvraag. 

Op 3 mei, de Solution Focus World Day, zullen er van Nieuw-Zeeland tot Texas tal van activiteiten plaatsvinden om het oplossingsgericht werken in de schijnwerpers te plaatsen. Ook de VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoeding en coaching) zet een groots (en gratis) event op. In de Clemenspoort te Gent zullen we de kracht van Solution Focus werken op individueel, organisatorisch en maatschappelijk vlak centraal zetten.

Kathleen Desmedt, Bestuurder van Ethias en Lid van www.womenonboard.be nam deel aan onze Solution Focused Toepassingsdag over SF Boards. Lees hier wat zij uit deze dag meenam.

Waarom zelfzorg een levenskunst en levenskeuze is. En hoe je er vandaag al mee van start kan gaan.

Hoe verschilt coachend leiderschap van hiërarchisch leiderschap? Hoe bevorder ik zelfsturing? en Mag ik nog sturend optreden ten aanzien van zelforganiserende teams?’

Een mooi neveneffect van Oplossingsgericht coachen is dat we vaak geïnspireerd worden door de veerkracht van onze coachees.

Als ik één woord graag voor immer en altijd in het zwarte gat der vergetelheid wil laten verdwijnen, dan is het wel ‘change management’. 

  • Envie de changer de perspective et de réfléchir aux solutions plutôt qu’aux problèmes ?

Envie de motiver vos équipes et de les guider vers le changement ?

Envie d’apprendre l’attitude Coach et de l’utiliser dans vos relations de travail ?

Net zoals andere HR instrumenten en interventies zoals 360° Feedback, training en coaching is het uiteindelijke doel van beoordelingen de optimalisering van prestaties.

"The future is not something you plan or decide, the future comes from an interplay of every thought you cherish, every habit you hold, and every conversation that you carry."

 

Een oplossingsgericht gesprek is als het ontwikkelen van een artistieke foto. Je start met een negatief, keert het om, geeft het diepgang, contrast, licht en kleur. En pas als de foto het niveau van het kunststukje overschrijdt en noodzakelijk wordt, pas dan weet je dat je iets waardevol in handen hebt!

Wat doen we als we met cliënten te maken hebben die niet geholpen willen worden? Mensen die er alles aan lijken te doen om van hun leven een boeltje te maken? Om de hoop niet te verliezen, spoort Insoo Kim Berg ons aan om niet te (ver)oordelen en waardig te accepteren dat die miserie op dit moment misschien het meest haalbare is. Pas dan sturen we ons weg van de frustratie en kunnen we met mededogen onze cliënten de beste zorg blijven bieden.

Een van de meest essentiële kenmerken van het oplossingsgericht werken is dat we een sessie steeds beginnen met de vraag naar de gewenste uitkomst. De vraag naar de gewenste uitkomst is onze openingszet. Dit geeft onze cliënten meteen de kans om zich te richten op wat ze willen i.p.v. wat ze niet willen. Net zoals in het schaken een gambiet de tegenspeler verleidt om mee te gaan in onze strategie, willen we met onze openingsvraag de kans op ‘solution talk’ meteen al vergroten. 

Leidt niet elke goede bemiddeling tot een oplossing? Ik mag het hopen. En toch is oplossingsgerichte bemiddeling net iets anders dan klassieke bemiddeling die overal ten lande aangeleerd wordt. Het verschil zit zowel in de aanpak en het verloop van het gesprek, als ook in het resultaat.

Als mensen zijn we experten in samenwerking. We doen het heel de tijd... en toch is het niet evident om altijd op de best mogelijke manier met elkaar samen te werken. Op de volgende toepassingsdag laten we ons door de oplossingsgerichte methode inspireren om te werken aan goede samenwerkingsverbanden.

HEVERLEE, 15   2017. In zijn ’Top Ten Workplace Trends 2018’ voorspelt Forbes dat leidinggevenden menselijke interactie sterker gaan aanmoedigen, dat mentale gezondheid een topprioriteit wordt en dat bedrijven sterker werk gaan maken van burn- out preventie.

Wist je dat slechts 30% van de veranderingsprojecten lukt? Een van de belangrijkste redenen is dat ons gedrag maar moeilijk ons denken volgt en meer houdt van de routine van elke dag. En toch is het belangrijker dan ooit – in een samenleving waar verandering een constante is- om de veranderingscapaciteit van je organisatie maximaal aan te boren.

Eerder dan het creëren van een leiderschapsmodel en het implementeren van een vooraf bedachte theorie, gaan we in het Oplossingsgericht werken op zoek naar wat er het meeste geschikt is binnen een bepaalde organisatiecontext. We bouwen voort op wat al goed werkt in die organisatie om dat te bestendigen en te verveelvoudigen.

Van burnout naar veerkracht: hoe kunnen we het discours over burnout veranderen en werken aan meer veerkracht binnen de arbeidscontext? Hoe creëren we samen een omgeving waar mensen kunnen floreren en gezond functioneren? 

We zijn veel vrijer dan dat we denken en we kunnen elkaar helpen om ons vrijer en daardoor ook verantwoordelijker te voelen. Vergeet nooit: vrijheid is -ook binnen het werkleven- het hoogste goed

Ik zag laatst een koddig filmpje op youtube van een grote zwerm roze flamingo’s die heel dicht tegen elkaar aan liepen. Het was alsof ze met z’n allen één groot lichaam hadden en samen, heel synchroon met duizenden dunne pootjes kleine pasjes zetten in een richting die ontstond in de beweging zelf. Hun kopjes draaiden heel snel in alle richtingen. Links, rechts, links rechts, links rechts…Het leek wel alsof hun koers bepaald werd door hoe ze elkaar aanvoelden en hoe ze samen continu de omgeving scanden om te weten wat een veilige en aantrekkelijke richting was om uit te lopen. 

 

Stilzitten is de nieuwe ziekte van onze tijd. We komen letterlijk  niet meer in beweging. En toch zijn we in de eerste plaats fysieke wezens die voortdurend veranderen en in beweging zijn. Een directielid van een organisatie verwonderde er zich over dat jonge kaderleden in hun vakanties  avontuurlijke reizen maken en als lefgozers vreemde oorden verkennen. Maar als ze op het werk zijn, dan vallen ze stil, lopen ze mooi in de pas en van dat lef dat ze hadden in hun vakantie is maar weinig meer te zien. 

Een oude wijze indiaan zat op een bank in het reservaat met zijn kleinzoon. Hij zei: “Grootvader, ik ben radeloos. Mijn liefje heeft het uitgemaakt. Ik heb geen job en geen diploma. Verschillende van mijn vrienden hebben zelfmoord gepleegd en wij drinken ons geregeld laveloos. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen.” De grootvader antwoordt: “Mijn zoon, wanhoop is als een wolf. Een verschrikkelijke wolf die je zal doodbijten en je ziel zal verscheuren… Maar de hoop is ook een wolf. Even krachtig. En hij kan voor jou met de wolf van de wanhoop vechten.” Daarna zweeg de oude man. “Maar grootvader,” zegt de jongeman, “je moet mij zeggen - welke wolf zal er winnen?” Waarop de grootvader antwoordt: “De wolf die jij gaat voeden.”

Dit artikel over teamveerkracht in de bijzondere jeugdzorg werd geschreven in opdracht van AGORA Magazine

We have written a handbook on the Art of Giving Feedback.

In this handbook we present 7 tested ways to give useful feedback 

1. Self appraisal  
2. How to give positive feedback,
3. Correcting others,
4. Asking for feedback,
5. Share what you need to be at your best,
6. Receiving feedback with grace, and
7. Performance appraisal

When, during a recent Ilfaro leadership training in Berlin, the team of German managers came back from lunch, little did they expect to be denied access to the workshop room.

 

On the agenda was a training module on delegation: rapid growth and changing structures in their organization meant these managers needed to enhance their delegation skills.

 

Being resilient means being deeply human and acknowledge that we are not only rational but also emotional, social and physical beings. Ilfaro organises lively workshops with your teams where you can explore  how to use and further develop your “resilience muscle” so that both the workplace and your personal lives become places where you manage to do what you want to do in the most easy, fun and healthy way.

 

The master of SF in Japan is Aoki-san. He has an impressive track record in building SF-inside organisations and as the instigator of the large J-SOL network of SF professionals in Japan.

"In 'SF-inside' organisations, people do shine, when they use SF as a thinking and communciation skill. After all these years of installing SF inside organisations, I experience that people naturally know SF or have SF already inside themselves. And I find it amusing to discover and amplify many kinds of manifestation of natural SF." 

Aoki-san will share his way of discovering the natural Solution Focus in organisations and inspire you to be SF while introducing SF.

 

The sixth edition of our Solution Focus ad Work training kicked off splendidly with Mark McKergow's thorough "introduction" to Solution Focused Coaching and Consulting. We put "introduction" between citation marks as this intro is as interesting for beginners as for people who use SF all the time. Click to read more...

Introducting Evan George's Masterclass on Cooperation and Teamwork.

The Solution Focused approach has a great track record for building cooperation with clients who would typically be described as resistant, reluctant or unmotivated. Naturally this does not happen by chance. So what is it about the approach, its way of conceptualising, its way of talking and listening that achieves this? What is it about the approach that is associated with this potential for ‘buy-in’?

Learn all about the Solution Focused language technology in Evan George's next masterclass.

In 2008 organiseerden enkele leerkrachten van de derde graad in het Heilig Hart Instituut van Heverlee, in samenwerking met Pax Christi en Ilfaro  een opleidingsweekend 'peermediator' voor enkele leerlingen van die derde graad. 

Nooit hadden we kunnen raden dat dit weekend de eerste stap zou worden voor het duurzaam oplossingsgericht project SJAPO (Samen Jong Anders Problemen Oplossen) dat tot op de dag van vandaag verder leeft in deze grote Vlaamse school...    

 

 

This course brings you directly into practicing the most advanced method of mediation. From the first day on you will get opportunities to act as a mediator under real conditions instead of role-play. You will learn solution focused mediation by experience and gain confidence and serenity in the process of supporting others in solution finding and conflict resolution. At the same time you develop your personal skills in handling conflicts and making constructive use of it.  

Burn-out is meestal het gevolg van een complex gebeuren: mensen zitten niet op hun juiste plek, zorgen onvoldoende voor zichzelf, krijgen niet genoeg waardering, krijgen te maken met teveel veranderingen, kunnen niet voldoende bijdragen aan een zinvol project, zijn te perfectionistisch, hebben persoonlijke problemen enz... Het is zinvoller om met z’n allen te bouwen aan meer veerkracht in onze organisaties.

Two wonderful friends and great coaches: Evan George and Petra Müller Demary. In this blog you will find two inspiring videos from them. Petra is interviewed by another great Solution focused consultant: Alan Kay. Evan George will be one of our presenters during the master course SF professional in autumn 2014.

Volgens Global Performance management Survey 2013 van Mercer vindt amper 3% van de organisaties wereldwijd dat hun algemeen performance management systeem een uitzonderlijke waarde heeft. (...) Bijna zes op de tien managers hebben nauwelijks de vaardigheden om carrièreontwikkeling te coachen en richting te geven. Amper 7% is in staat om een goed en open gesprek te houden. (HR magazine, oktober 2013, n°205)

"In moeilijke omstandigheden ontwikkelen kwaliteiten die onder normale omstandigheden onopgemerkt blijven." Horatius

We heten u hartelijk welkom in Heverlee. We streven ernaar dat iedereen zich hier thuis voelt en kan genieten van de mooie tuin en het lekkere homemade vegetarische eten. Dit is een excellente plek om je even alleen of met je team terug te trekken uit de dagelijkse bezigheden, om inspiratie te vinden en op een fijne manier uit te wisselen met je collega's of teamgenoten. 

Solution Focus. Wat werkt? Doe er meer van! Interview met Anton Stellamans en Liselotte Baeijaert voor n'GO Magazine. Het volledige interview met Anton Stellamans en Liselotte Baeijaert vind je hier.